Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościół antiocheński

  W Antiochii zaczęło się chrześcijaństwo, gdy przybyli wyznawcy Chrystusa z Jerozolimy, uchodząc (37)przed prześladowaniem. Najpierw zwrócili się oni z Ewangelią do licznych miejscowych Żydów, skupionychwokół synagogi. Poganie wszakże zaczęli ją przyjmować prawie równocześnie.

  Na wieść o tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - W RZYMIE – STOLICY CESARSTWA

  Wśród słuchających katechezy Piotrowej w dniu Zesłania Ducha Świętego byli żydowscy pielgrzymi zRzymu. Należy więc przypuszczać, że oni pierwsi przenieśli do stolicy cesarstwa Ewangelię, a co najmniejwieść o Niej. Według świadectwa Euzebiusza z Cezarei, Piotr przybył do Rzymu po raz pierwszyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szaweł z Tarsu - Paweł Apostoł

  Świadek ukamienowania Szczepana, po jego śmierci prześladowca wyznawców Jezusa, cudownie nawróconyna drodze do Damaszku, misjonarz w Antiochii, odznaczał się wyjątkową świadomością jednościKościoła i jego uniwersalizmu oraz teologicznym ujmowaniem prawd wiary, które głosił Żydom i Grekom.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Etiopczyk

  Prozelita, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, został także nawrócony przez diakonaFilipa. Wracał on z pielgrzymki do Jerozolimy i spotkał Filipa na drodze do Gazy. Chrzest odbył sięszybko, po krótkiej katechezie o Jezusie, gdy diakon upewnił się, że Etiopczyk zna Pisma Starego Testamentui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szymon, zwany Magiem

  Ochrzczony przez Filipa, zjawił się u Piotra i pragnął za pieniądze nabyć mocudzielania Ducha Świętego, przez co stałby się biskupem Samarii. Zdemaskowany przez Apostoła, któryzagroził mu karą Bożą za chęć kupienia daru Bożego, wyraził skruchę, ale nie przestał uprawiać sztuczekmagicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Prozelici

  Prozelitami zwano pogan przyjmujących judaizm. Jeżeli wyznając wiarę w Jahwe, poddali się obrzezaniui zachowywali prawo mojżeszowe, byli prozelitami Sprawiedliwości, w odróżnieniu od prozelitów Bramy, zwanych także bojącymi się Boga, którzy wyznawali tylko monoteizm żydowski.Diaspora, przez swoje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski

  Liczba nowych wyznawców Chrystusa w Jerozolimie wzrastała szybko. Do trzech tysięcy nawróconychw dniu Zesłania Ducha -Świętego doszli nowi, gdy Piotr przed bramą świątyni uzdrowił chromego i wygłosiłkatechezę do tłumu, przyciągniętego cudem. Liczba samych mężczyzn, którzy uwierzyli, sięgała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Starsi (gr. presbiteroi)

  Byli trzecią funkcją w Kościele jerozolimskim. Ustanowieni niewątpliwie na wzór starszych w Sanhedrynie i synagogach, byli pomocnikami Apostołów, szczególnie w kierowaniu wspólnotą.Tworzyli kolegium, zwane później prezbiterium, którego przełożonym w Jerozolimie został Jakub.Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /4 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Szaweł z Tarsu

  Był świadkiem kamienowania, a potem wziął udział w prześladowaniu Kościoła, rozpętanym po śmierci Szczepana. Uzyskał od arcykapłana upoważnienie do przełożonych synagog w Damaszku,by mógł więzić tamtejszych wyznawców Jezusa i przyprowadzić ich do Jerozolimy na sąd. Doznał jednak nagłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Samaria

  Została nawrócona przede wszystkim dzięki diakonowi Filipowi, który w głoszeniu Ewangeliidoszedł aż do Cezarei.

  Samarytanie, stanowiąc od kilku wieków mieszaninę miejscowej ludności izraelskiej z kolonistami babilońskimi,wyznawali synkretyzm religijny z zachowaniem monoteizmu. Stali jednak w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry