Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich

  Pisarze chrześcijańscy tego pokolenia używają języka greckiego, choć pochodzą z różnych krajów. Najwybitniejszymi wśród nich są: Klemens Rzymski i Ignacy Antiocheński.

  Kilka pism z czasów Ojców Apostolskich wyszło spod pióra nieznanych autorów, choć w tytule podanoniekiedy jakieś imię.

  List Barnaby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Klemens

  Uczeń Pawła Apostoła i trzeci następca Piotra na stolicy biskupiej rzymskiej, napisał (ok.95/100), w imieniu swojego Kościoła lokalnego, długi list do Kościoła korynckiego z powodu usunięcia tam wypróbowanego biskupa. List ten stanowi nieocenione źródło do określenia roli hierarchii w Kościelei daje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Ignacy Antiocheński

  Według Hieronima jako biskup trzeci następca Piotra w Antiochii, męczennik wczasach Trajana, napisał (ok. 110) siedem listów do Kościołów lokalnych w Efezie, Magnezji, Tralles, Filadelfii, Smyrnie, Rzymie i osobny list do smyrneńskiego biskupa Polikarpa. Pisał je w drodze do Rzymu, gdzie miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrucieństwo Nerona

  Pierwsze oficjalne wystąpienie władzy cesarskiej przeciw chrześcijanom, o których rzymski historyk Tacytmówi, że była ich ogromna liczbo w Rzymie, spowodował cesarz Neron (54-68), gdy pożar (16 VII64) zniszczył większą część stolicy. Krążyły bowiem wśród ludności uporczywe pogłoski, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Polikarp

  Biskup smyrneński, męczennik (zm. 22 II 156), znał osobiście kilku Apostołów, odbył podróżdo Rzymu za biskupa Aniceta w sprawie święcenia Wielkanocy, a swoje spostrzeżenia i wskazania ujął wlisty pastoralne. Z kilku pozostał jeden do Kościoła w Filippi. Pozwala on wglądnąć w wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowanie Domicjana

  Po śmierci Nerona mieli chrześcijanie spokój za krótkich rządów (68-69) trzech kolejnych cesarzy, Galby,Otona i Witeliusza oraz za panowania dwóch władców z dynastii flawiańskiej, Wespazjana (69-79) iTytusa (79-81), chociaż oni prowadzili wojnę przeciw zbuntowanym Żydom i zburzyli Jerozolimę. Możnaw tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Papiasz

  Biskup z Hierapolis we Frygii, uczeń św. Jana Apostoła, spisał (ok. 130) w pięciu księgach Wyjaśnieniemów Pana. Zebrał w nich przekaz chrześcijańskiej tradycji o słowach i czynach Pana Jezusa.Niestety, pismo to zaginęło. Jego fragmenty podaje jedynie historyk Euzebiusz z Cezarei w IV wieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nienawiść pogan

  Prześladowanie Domicjana, podobnie jak Nerona, utrwaliło wśród pogan przekonanie, że chrześcijanie sąludźmi niegodziwymi, a co najmniej podejrzanymi. Stawiano im zarzuty, które od dawna rozpowszechnianoprzeciw Żydom, bo początkowo utożsamiano jednych z drugimi. Gdy zaczęto odróżniać chrześcijanod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenie Klaudiusza

  Kościół lokalny rzymski powstał, jak wiele innych, w cieniu synagogi. Chrześcijanie mogli się rozwijaćbez konfliktu z władzą cesarską, bo uważano ich początkowo za pewien ruch w dozwolonej religii żydowskiej.Dość szybko jednak weszli w konflikt z oficjalnym mozaizmem, gdy nawracali pogan, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr w Rzymie

  Pobyt i działalność Piotra w Rzymie nie budzi wątpliwości, choć prowadzono niejednokrotnie gwałtownedyskusje na ten temat ze względu na związek prymatu Piętrowego z rzymską stolicą biskupią. Świadectwonajwcześniejszej tradycji o pobycie podaje Klemens Rzymski w liście do Koryntian i Ignacy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry