Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Europa Zachodnia

  Rzym przyciągał uczonych chrześcijan ze Wschodu: Abercjusza, Hegezypa, Ireneusza, Justyna, Marcjona,Polikarpa, Tacjana i Walentyna. Jedni podróżują, żeby w Kościele rzymskim poznać niesfałszowanąnaukę, inni, by znaleźć uznanie dla swoich poglądów lub łagodzić nieporozumienia. Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Celsusa

  Celsus, uczony przedstawiciel filozofii platońskiej w II wieku, zajął się chrześcijaństwem z filozoficznegopunktu widzenia i przez to stał się jego pierwszym groźnym przeciwnikiem intelektualnym. W antychrześcijańskim traktacie polemicznym Słowo Prawdy (ok. 178), do którego napisania przygotował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE PISMA I EDYKTY

  Pisma przeciwko chrześcijanom zaczęły powstawać, gdy lokalne wybuchy nienawiści pogan wyciągnęłyna światło dzienne ruch chrześcijański. Pierwszy ślad wrogich wystąpień w literaturze znajdujemy u Tacyta,który ironicznie wypowiada się o obrzydliwych zabobonach i wykroczeniach chrześcijan, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syryjski

  Gnostycyzm stanowi wczesne stadium rozwoju tego ruchu religijnego w II wieku. Jego źródło istniało w Antiochii, gdzie działali Menander i Satornil.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwociny błędów

  Chrześcijaństwo przyjmowali w większości ludzie dorośli, o świadomości i wiedzy ukształtowanej bądźprzez mozaizm i kulturę żydowską, bądź przez politeizm i kulturę helleńską. Wprowadzenie nawet dłuższegoprzygotowania do chrztu, z wyjaśnianiem symbolu wiary, nie usuwało niebezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elkazaici

  Mieli mało chrześcijańskich elementów w swojej nauce. Ich powstanie łączy się z osobą Elkazai,który żył w początkach II wieku na pograniczu syryjsko-partyjskim. W następnym stuleciu zdobyliznaczną liczbę zwolenników na obszarze od Eufratu do Tygrysu, a nawet w Palestynie. Źródłem ich nauki,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycyzm

  Głosił pełne poznanie tajemnicy Boga i zła, świata i człowieka na podstawie objawienia,które otrzymuje się z góry. W takiej dążności religijnej, wcześniejszej niż chrześcijaństwo, nie widziałKościół niebezpieczeństwa dla siebie i sam utworzył własną gnozę (teologię). Gnostycyzmem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W KOŚCIELE OJCÓW APOSTOLSKICH

  Pokolenie chrześcijan, które znało Apostołów i pierwszych wyznawców Chrystusa, kontynuowało gorliwieich działalność i naukę, czasem zaś uzupełniało wiadomości o nich pismami apokryficznymi. Nieudało mu się uniknąć pewnych błędów doktrynalnych, występują pierwsze oznaki gnostycyzmu, któryrozwinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost piśmiennictwa - apokryfy

  Pisma Ojców Apostolskich nie wyczerpują bogactwa literatury, którą stworzyło poapostolskie pokoleniechrześcijan, niewątpliwie z wielkiej żarliwości religijnej. Nazwano tę literaturę już w starożytności chrześcijańskiejapokryfami, podkreślając jej niepewne co do autorów pochodzenie, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reskrypty Trajana i Hadriana

  Azja Mniejsza stała się najwcześniej widownią lokalnych wybuchów nienawiści do chrześcijan. Świadczyo tym oficjalne pismo namiestnika Bitynii, Pliniusza Młodszego, do cesarza Trajana. Namiestnik, poobjęciu urzędu w 111 r. (lub 112) stwierdził, że chrześcijanie wypełnili nie tylko miasta, ale i wsie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 029

  praca w formacie txt

Do góry