Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mowy i satyry

  Marek Korneliusz Fronton (ok. 100 - ok. 175), retor rzymski, nauczyciel i przyjaciel cesarza Marka Aureliusza,wygłosił publicznie mowę antychrześcijańską, którą następnie rozpowszechniano na piśmie.Myląc chrześcijan z gnostykami, wyśmiewa ich i powtarza zarzuty, które lud pogański wymyślił:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria - Egipt

  Z stolicy prowincji, będącej centrum życia kulturalnego i gospodarczego oraz drugim co do wielkościmiastem cesarstwa, rozchodziło się chrześcijaństwo po Egipcie i sąsiednich krajach. Tradycja kościelna zIV wieku przypisuje Markowi Ewangeliście, uczniowi Piotra Apostoła, założenie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE UMOCNIENIE (140 – 260)

  Entuzjazm wiary był motorem misyjnej działalności Kościoła w II i III wieku. Wspomagany eschatologicznymoczekiwaniem na Paruzją i owocny liczebnym rozwojem chrześcijan, wymagał intelektualnegopogłębienia w zetknięciu z rozwiniętą myślą filozoficzną antycznego świata.

  Wymagał też obrony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność i pobożność w Kościele Ojców Apostolskich

  Modlitwa, której Pan Jezus nadał czołowe miejsce w życiu religijnym, wzbogaca się teraz o nowekształty i treść. Kieruje się ją do Boga Ojca z prośbami, zawartymi w Ojcze nasz, ale także z dziękczynieniemza nowe życie. Biskup Polikarp radośnie dziękował Ojcu Jezusa Chrystusa za łaskę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Satornil

  Według Satornila, Bóg Ojciec jest Stwórcą aniołów, mocy i eonów najwyższego świata, natomiast siedemeonów niższego rzędu, pod kierownictwem jednego z nich, nazwanego w Starym Testamencie Jahwe,stworzyło świat widzialny i złączyło człowieka z materią. Jezus, eon najwyższego rzędu, zesłanyprzez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syria i Azja Mniejsza

  Dla tych krajów centrum misji i katechezy była nadal Antiochia. Jej szkoła katechetyczna stała się znanadopiero przy końcu III wieku, ale o silnym oddziaływaniu tamtejszej myśli chrześcijańskiej świadcząpisma biskupa antiocheńskiego. Teofila, powstałe po 180 roku, i biskupa Serapiona Geminosa (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zorganizowane życie kościelne w Kościele Ojców Apostolskich

  W strukturze Kościołów lokalnych pojawiły się nowe elementy. Chociaż nadal podkreśla się samoistnośćkażdego Kościoła lokalnego, coraz częściej wskazuje się na jedność wspólnoty chrześcijańskiej. Wyrazemtego jest zachowywanie jednego Kościoła lokalnego, nawet gdy miasta są rozległe.Za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Menander

  Pochodził z Samarii, był uczniem Szymona Maga, w którym autorzy chrześcijańscy widzieliojca gnostycyzmu. W Antiochii działał między 70 a 100 r. i głosił o sobie, że reprezentuje świat niewidzialnycheonów. W powołaniu się na tajemną wiedzę uprawiał magię, czym zyskiwał zwolenników.Należał do nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka północno - zachodnia

  Kraj ten mógł otrzymać początki chrześcijaństwa z Jerozolimy przez Egipt, ale zachowane przekazy źródłowemówią o misyjnej działalności z Rzymu. Istnienie rozwiniętego chrześcijaństwa poświadczają z180 r. akta męczenników z Scillium, którzy posługiwali się Listami św. Pawła w łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość odpowiedzialności w Kościele Ojców Apostolskich - prymat rzymski

  Kościół lokalny rzymski czuje się odpowiedzialny za Kościół w Koryncie. Klemens Rzymski pouczając inapominając chrześcijan korynckich, nie wysuwa siebie, ale posługuje się autorytetem swego Kościoła.Niemniej i on sam cieszy się w Koryncie i innych Kościołach lokalnych szczególnym autorytetem, oczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry