Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie apologii

  Czy apologie spełniły swoje zadanie? Może miały jakiś wpływ na 40-letni pokój dla Kościoła po 260 r.,ale nie przyniosły równouprawnienia chrześcijaństwa z pogaństwem. Jeżeli też nie zdołały przekonaćpogan do nowej religii, to chrześcijanom tlały pewność, że oni także są autentycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze

  Prześladowanie chrześcijan wybuchło na nowo, gdy cesarzem został oficer trackiego pochodzenia, Maksymin(235-238). Nie ogłoszono go jeszcze powszechnym edyktem dla całego cesarstwa. Przyczynąprześladowania była brutalność cesarza, którą okazywał w ogóle obywatelom rzymskim i skierował takżeprzeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE DOKTRYNY

  Kościół lepiej zrozumiał siebie i wewnętrznie umocnił się w tym okresie przez polemikę z pisarzami pogańskimii zarzutami ludności pogańskiej. To samo osiągnął, rozprawiając się z błędami doktrynalnymi,które powstały na Wschodzie. Starały się one radykalnie rozwiązać problemy nurtujące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowca Walerian

  Wzmocnienie Kościoła stało się widoczne za cesarza Waleriana, kiedy to chrześcijanie stali się mężniejsiniż za Decjusza. Zanim doszło do ogólnego i krwawego prześladowania, były wcześniejsze, lokalne wystąpienia pogan przeciw chrześcijanom za cesarza Gallusa (251-253), gdy zarządził błagalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montanizm

  Zwany początkowo herezją Frygijczyków, bo powstał jako ruch religijny (ok. 150) we Frygii, od IV wiekunoszący imię najwybitniejszego swego propagatora i organizatora, Montana, stanowił silne zagrożeniedla Kościoła eksplozją fałszywego profetyzmu, egzaltacji dla dziewictwa i męczeństwa. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA KOŚCIOŁA

  Tertulian pisał, że krew męczenników jest siejbą chrześcijan, ale Kościół bronił się i zwyciężał nie tylkobohaterską postawą wielu chrześcijan. Starano się także przez apologie odpierać uprzedzenia i wrogośćludności pogańskiej oraz oskarżenia urzędników i decyzje cesarskie.

  Apologie w II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość Antoninów

  Do dynastii Antoninów zalicza się władców od Nerwy do Kommodusa, powołanych na tron cesarskiprzez adopcję, jednak w ścisłym znaczeniu Antoninami byli, Antonin Pius (138-161), Marek Aureliusz(161-180) i Kommodus (180-192). Za ich panowania nadal zdarzały się tumulty przeciwko chrześcijanom,których procesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Septymiusza Sewera

  Korzystniejsze zmiany nastąpiły w pierwszej połowie III wieku, kiedy częściej stosuje się pokojową koegzystencjępogan i chrześcijan, a pozytywne odnoszenie się do Kościoła przeważa nad falami prześladowań,które tylko dwa razy groźnie się wzmogły za cesarzy Septymiusza Sewera i Maksymina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego

  Cesarz Karakalla (211-217), tak nazywany od ulubionego płaszcza caracalla, a rzeczywiście noszącyimiona Marek Aureliusz Antonin, syn Septymiusza Sewera, dał się pochłonąć sprawom wojskowym izostawił rządy matce Julii Domnie, co niewątpliwie miało wpływ na ogłoszenie po objęciu tronu ogólnejamnestii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNA I KATECHETYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

  Do trzech najważniejszych ośrodków kościelnych z poprzedniego okresu, Jerozolimy, Antiochii i Rzymu,doszły nowe, w Egipcie, Azji Mniejszej, Afryce północnej i na Zachodzie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry