Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biskupi, kler i majątek kościelny

  Stanowisko Cypriana ukazuje silne poczucie odpowiedzialności biskupa za swój Kościół lokalny i świadomośćwagi jego urzędu, który wprawdzie w tym okresie pozostaje wewnętrznie nie zmieniony, podobniejak urzędy kapłanów i diakonów, ale dokonuje się wyraźniejsze ich rozgraniczenie, rozszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /6 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ireneusz i teologowie zachodni

  Ireneusz z Lyonu (ok. 120-200), pochodził ze Smyrny w Azji Mniejszej, był kapłanem, potem biskupemw Lyonie. Ogłoszony świętym i Ojcem Kościoła, przysłużył się nauce chrześcijańskiej bogatą twórczościąw języku greckim. Zachowały się, niestety, tylko dwa dzieła: Zdemaskowanie i zbicie fałszywej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBOGACENIE LITURGICZNE

  Dawna autonomia Kościołów lokalnych powodowała powstanie różnych tradycji, widocznych teraz wsporze o czas świętowania Wielkanocy i chrzest heretyków. Silniejszy wszakże był nurt, zmierzający doupodobnienia obrzędów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianizm

  Kościół bronił przeciw poganom i gnostykom oraz wyjaśniał wiarę w jednego Boga, Ojca Jezusa Chrystusa.W podkreślaniu monoteizmu zostawiono na uboczu określenie relacji między Ojcem i Synem iDuchem. Apologeta Teofil nazwał tę tajemniczą rzeczywistość Trójcą, ale nie dał wyjaśnienia terminuani próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpowszechniony gnostycyzm

  Jak przez montanizm wzmocniła się struktura hierarchiczna Kościoła, tak w walce z gnostycyzmemukształtowały się normy doktrynalne i instytucje prawowierności Kościoła. Walka była szczególnie trudna,odkąd ruch gnostycki z II wieku przekształcił się w systemy.

  Bazylides (zm. 145), z pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Marcjon (zm. ok. 160), syn biskupa z Sinope w Foncie, właściciel przedsiębiorstwa żeglugowego, człowieksilnej woli i organizacyjnych uzdolnień, stworzył system religijny, który tylko częściowo łączył sięz gnostycyzmem. Wykluczony z Kościoła w Sinope za fałszywą interpretację nauki św. Pawła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci greccy

  Za najstarszą apologie, niestety, nie zachowaną, uważa się pismo Kwadratusa z Aten, skierowane docesarza Hadriana podczas jego pobytu (124-125) w stolicy Hellady.

  Arystydes, chrześcijański filozof ateński, co dopiero nawrócony, napisał apologie za cesarza AntoninaPiusa, w której starał się wykazać, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka i nowy Kościół, ukształtowane przez Maniego (216-276) w Persji miały cechy synkretyzmu religijnego.Twórca pochodził z rodziny, spokrewnionej z perskim rodem książęcym Arsakidów i znał tradycjonalnąreligię swego kraju, mazdeizm, a także braminizm i buddyzm oraz judaizm i marcjonizm, leczprzez ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apologeci łacińscy

  Apologeci w zachodniej części cesarstwa, piszący po łacinie, to przede wszystkim dwaj uczeni afrykańscy,Minucjusz Feliks i Tertulian.

  Minucjusz Feliks, rzymski adwokat, pochodzący z Afryki, w swoim dialogu, napisanym po 197 roku,bronił chrześcijaństwa przed atakami pogan intelektualistów, może na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 432

  praca w formacie txt

Do góry