Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrzest - katechumenat

  Chrzest udzielany jest nadal zasadniczo dorosłym, choć Orygenes i Hipolit potwierdzają praktykę chrztudzieci. U dorosłych ścierały się dwie tendencje. Jedna zmierzała do przyjmowania chrztu jak najwcześniej,druga skłaniała do odkładania go na ostatnie chwile życia, by umrzeć wstanie pełnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie aleksandryjscy

  Szkole aleksandryjskiej przyniósł sławę Klemens (ok. 150-215), zwany Aleksandryjskim. Został chrześcijaninemjako dorosły człowiek, wykształcony w naukach świeckich. Niezależnie od Pantena prowadziłnauczanie w Aleksandrii, do prześladowania za Septymiusza Sewera, a ok. 202 r. udał się do Azji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważność chrztu heretyków

  Ważność chrztu stała się problemem w III wieku, gdy do Kościoła katolickiego zaczęli zgłaszać się ludzie,ochrzczeni przez heretyków lub schizmatyków. Zastanawiano się, czy są oni ważnie ochrzczeni, czynie należy powtórzyć chrztu. Za powtórnym udzieleniem chrztu opowiedział się Tertulian w piśmie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

  W III wieku dokonuje się znaczny rozwój instytucjonalnych form Kościoła. Rozmachu nabrało jego życiesynodalne, które stało się więzią między Kościołami lokalnymi, teraz nieco bardziej niż dawniej zróżnicowanymi.Ich jedność wzmocniła się przez powstanie na Wschodzie prowincji kościelnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia wielkanocna

  Wielkanoc (Pascha) od początku Kościoła zajmowała centralne miejsce w jego życiu liturgicznym. W IIi III wieku rozbudowano wszakże liturgię przed i po tym święcie oraz związano z Paschą udzielaniechrztu. Teologicznie łączono z nią najważniejsze prawdy wiary o zbawieniu człowieka przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Kościołów lokalnych

  Synody, częste w tym okresie, są najbardziej dostrzegalnym wyrazem tej więzi. Biskupi pewnego regionuzbierają się, gdy trzeba radzić o ważnych sprawach, jak święcenie Wielkanocy czy błędy montanizmu.Wspólne obrady nie odbywają się wyłącznie w granicach jednej prowincji państwowej. Na synodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o Wielkanoc

  Dotyczy on czasu jej obchodzenia, ale także rodzaju i czasu trwania postu, z nią łączonego. Pierwszewzmianki o konflikcie pochodzą już z 120 r. ale stał się on poważnym zatargiem w Rzymie za biskupaWiktora (189-199), gdy kapłan Blastor chciał wprowadzić praktykę kwartodecymanów. Wiktor nie tylkojej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymacjalne stanowisko Rzymu

  Kościół rzymski posiadał wpływ na sprawy i wydarzenia nie tylko Italii, ale całego chrześcijaństwa, cieszyłsię także szczególnym poważaniem w Kościele powszechnym. Gdy Ireneusz z Lyonu wskazywałprzeciw gnostycyzmowi na tradycję jako kryterium prawdziwej nauki, przypisał Rzymowi specjalne znaczeniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE NAUKI KOŚCIELNEJ - TEOLOGIA

  Troska o zrozumienie wszelkich prawd Objawienia była udziałem wszystkich chrześcijan. W tym okresiedyskutują o sprawach religijnych wszyscy i wszędzie. Jest to potrzebą życia chrześcijańskiego i obronąprzed błędami. Odczuwano jednak potrzebę pouczania wspólnoty przez biskupów i kapłanów, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  W obrzędach Eucharystii występują w Kościołach lokalnych podobieństwa, ale też znaczne różnice, cosprawia, że na Zachodzie można mówić o liturgii eucharystycznej rzymskiej, północno-włoskiej (mediolańskiej),afrykańskiej i galijskiej. Najszczegółowiej opisał ją Hipolit w Tradycji Apostolskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt

Do góry