Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zachowujący posty

  Ascetyczny entuzjazm III wieku przyczynił się do rozpowszechnienia postów w liturgicznym życiu Kościołai prywatnym życiu chrześcijan. Umocniła się praktyka postu w środy i piątki, a w Kościele afrykańskimłączono ją z liturgią eucharystyczną i wspólnymi modlitwami, co dało początek tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc wdów i diakonisek

  Wdowy wysoko ceniono za ich pomoc w działalności charytatywnej i uznawano w Kościołach lokalnychza osobny stan. Przyjmowano do niego kobiety wypróbowane, którym powierzano szczególnie opiekęnad chorymi i wychowanie sierot, a niekiedy troskę o uwięzionych. Do pełnienia tych zadań przyjmowanood II wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci i pokutnicy

  Ideałem, uzasadnionym przez teologów lego okresu, był święty Kościół, którego członkowie żyją dośmierci w łasce chrztu. Choć tego ideału nie było można osiągnąć w pełni, tkwiło w nim zobowiązaniewszystkich chrześcijan do świętości osobistej. Wypadki zaś wykroczeń stawiały przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICTWO, PAŃSTWO, KULTURA

  Chrześcijaństwo rozwijało się i umacniało wewnętrznie w społeczeństwach zorganizowanych, o wypracowanychod dawna strukturach politycznych i społecznych. Według Tertuliana, chrześcijanie nie żyli nauboczu świata. Uczęszczali na forum, do łaźni, warsztatów, sklepów, targów, miejsc publicznych. Byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tertulianizm, schizmy

  Tertulianizm powstał pod wpływem montanizmu, gdy Tertulian opublikował pismo O wstydliwości. Rygorystycznieodmawiał Kościołowi prawa do odpuszczania ciężkich grzechów, zaliczając do nich bałwochwalstwo,morderstwo i cudzołóstwo.

  Spór rzymski na temat pokuty wywołał kapłan Hipolit, ale bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewolnicy

  Miłość bliźniego i sformułowana przez Pawła Apostoła zasada równości braterskiej nakazywała zająć sięlosem niewolników, natomiast nie wysuwała problemu zniesienia niewolnictwa.

  W Kościele uznawano niewolników i niewolnice za pełnowartościowych braci i siostry, dawano im dostęp do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA

  Życie religijne chrześcijan, dostrzegalne na zewnątrz w modlitwie liturgicznej i prywatnej, w uczynkachpobożnych, a przede wszystkim w miłości bliźniego, było najsilniejszą więzią między nimi samymi i najskuteczniejszymśrodkiem oddziaływania na pogan, jeżeli ci nie ulegli uprzedzeniom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki sztuki sakralnej

  W najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa nie tworzono własnych dzieł sztuki, nie tylko ze względuna niesprzyjające warunki zewnętrzne, lecz również z wewnętrznej niechęci, gdyż w Starym Testamencieistniał wyraźny zakaz obrazów (Ex 20, 4). Powołuje się na ten zakaz jeszcze Orygenes, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek tajemnicy

  Pierwsze elementy tego obowiązku, zwanego przez historyków od XVIII wieku po łacinie disciplina arcani,występują w III wieku. Piszą o nim Hipolit Rzymski i Minucjusz Feliks. Tajemnica obowiązywałaco do najważniejszych obrzędów i tekstów liturgicznych, przede wszystkim chrztu, Eucharystii, symboluwiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły katechetyczne

  Rozwój nauki chrześcijańskiej w III wieku, dzięki szkołom katechetycznym, dał pierwsze systematyczneopracowanie teologii. Sprzyjającą okolicznością była także ówczesna odnowa filozofii greckiej, którejwybitnym przedstawicielem wśród pogan stał się Plotyn (ok. 205 - ok. 269). Z tej filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt

Do góry