Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Edykt Galiena

  Pokój dla Kościoła rozpoczął się edyktem cesarza Galiena (260-268), który nie mógł kontynuować prześladowaniaswego ojca Waleriana dla zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn państwowych.

  Cesarz polecił (262) zwrócić chrześcijanom miejsca kultu i dał zapewnienie, że nigdy nie będą o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierokles i inni

  Wywody Porfiriusza znalazły uznanie u wielu wykształconych pogan, którzy zrozumieli z nich, że nie mapomostu między neoplatonizmem a nauką chrześcijańską, dlatego poparli wystąpienie władzy cesarskiejprzeciwko chrześcijanom.

  Sossianus Hierokles, prefekt Egiptu, był jednym z nich, zwalczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogańskie państwo

  Nie było ono, razem ze swoimi prawami, uznane przez chrześcijan za siłę wrogą. Wyjątkowy jest poglądHipolita, który widział w nim dzieło szatana, prawdopodobnie z powodu boskiego kultu cesarza. Inni, jakKlemens Aleksandryjski i Orygenes, uznawali za oczywistą lojalność chrześcijan w płaceniu podatków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w kulturze

  Kultura pogańska w III wieku była przez chrześcijan przyjmowana z umiarkowaną rezerwą. Kościół niewystępował przeciwko helleńskiej edukacji i systemowi szkół, nie starał się też o tworzenie własnychszkół, poza katechetycznymi.

  Widział natomiast wielkie niebezpieczeństwo dla obyczajowości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogaci

  Bogactwo i ubóstwo, własność i praca, stanowiły społeczne zagadnienie Kościoła, który starał się je rozwiązaćteoretycznie i praktycznie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, bogactwo nie wyklucza odKrólestwa Niebieskiego, chrześcijanin jednak nie może stać się niewolnikiem swych majętności, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa liturgiczna i prywatna

  Zajmująca naczelne miejsce w życiu Kościoła modlitwa uzyskała w III wieku teologiczną refleksję, którauwzględniała jej liturgiczne formy i wskazywała na praktyczne konsekwencje.

  Teologowie aleksandryjscy, Klemens i Orygenes, pisali o istocie i obowiązku modlitwy, która łączychrześcijanina z Bogiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

  Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność eklezjologiczna, chrzcielna, męczeńska

  Pobożność chrześcijańska, kształtowana modlitwą wspólną i prywatną, została ukierunkowana przez refleksjęteologów i praktykę życia na pobożność eklezjologiczną, chrzcielną i męczeńską.

  Pobożność eklezjologiczna opierała się na symbolu Kościoła - Matki. Chrześcijanie z Lyonu jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceci i małżonkowie

  Asceci, ludzie bezżenni, pozostawali na ogół w swoich rodzinach, czasem jednak wędrując, oddawali siędziałalności misyjnej. Dziewice cieszyły się we wspólnotach chrześcijańskich wielkim poważaniem. WIII wieku propagują ascetyzm liczne pisma, próbuje się też ująć ten ruch w formy organizacyjne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas christiana

  Podczas epidemii lub innych kataklizmów była ona nie tylko postulatem pobożności męczeńskiej. Praktykowaliją świeccy i duchowni wielokroć. Ok. 250 r. gdy w Aleksandrii zapanowała zaraza, chrześcijaniesłużyli wszystkim chorym, natomiast poganie pozostawiali nawet swoich bliskich bez opieki i niegrzebali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt

Do góry