Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obrona chrześcijańska

  Zaczęła się już za życia Porfiriusza. Jego wywody zbijali w pismach polemicznych Metody z Olimpu,Euzebiusz z Cezarei i Apolinary z Laodycei. Inni pisarze chrześcijańscy, a także Euzebiusz z Cezarei, wswoich komentarzach do Biblii zwrócili większą uwagę na wyjaśnienie sprzeczności, które wytykał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Wschodzie

  Najwięcej chrześcijan było we wschodniej części cesarstwa, od Cyrenaiki do Bałkanów. Najintensywniejszywzrost liczbowy nastąpił w Egipcie, gdzie Aleksandria nadal rozwijała się jako centrum religijnegożycia i misyjnej działalności Kościoła. Na Aleksandrii wzoruje się chrześcijaństwo, wzrastające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze Dioklecjana

  Cesarz Dioklecjan (284-305), choć był synem wyzwoleńca z Dalmacji, wykazał w rządach wielki talentwładzy, wsparty doświadczeniem, zdobytym na urzędach namiestnika Mezji, konsula i dowódcy przybocznejstraży cesarskiej. Obwołany przez legiony cesarzem, okazywał chrześcijanom tolerancję i zająłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /10 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Zachodzie

  Italia zyskuje większą ilość Kościołów lokalnych między Neapolem i Rawenną. Na synodzie rzymskimjuż w 251 r. było 60 biskupów, a ich liczba wzrosła wkrótce do co najmniej stu. W prowincji Emilia najstarszyKościół lokalny w Rawennie datuje się na III wiek, a Kościoły w Rimini, Cesena i Bolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancyjny edykt Galeriusza

  Zasadnicza zmiana nastawienia augusta Galeriusza dokonała się podczas poważnej choroby w 310 r. Nałożu śmierci wydał więc (30.04.311 r.) edykt tolerancyjny, zredagowany na jego polecenie, a podpisanyprzez pozostałych władców. Na początku wyjaśniono motywy dotychczasowego postępowania cesarzywobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOTĘGOWANA WROGOŚĆ - DIOKLECJAN

  Liczbowy wzrost Kościoła, widoczny w każdej części rozległego cesarstwa rzymskiego, niepokoił tych,którzy widzieli upadek jego świetności.

  W okresie 10 lat anarchii przed Dioklecjanem (284-305) utwierdzilisię oni w przekonaniu, że oprócz wrogów zewnętrznych, Persów i barbarzyńców, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA (260 - 525)

  Czterdziestoletni pokój dla chrześcijaństwa przed prześladowaniem Dioklecjana pomógł rozwinąć iutrwalić misyjne osiągnięcia Kościoła. Niespodziany wybuch prześladowania za Dioklecjana, poprzedzonywrogim piśmiennictwem antychrześcijańskim, rozpoczął dwudziestoletnie śmiertelne zmaganie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość intelektualna

  Neoplatonizm starał się zaradzić kryzysowi filozoficznemu i religijnemu w cesarstwie rzymskim III wieku.Propagował go w Aleksandrii już Ammonios Sakkas (zm. ok. 242) a w system ujął działający wRzymie Plotyn (205-270), który obdarzony rozległą wiedzą, głębią myśli i swoistym ascetyzmem, starałsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY POKÓJ I MISYJNY ROZWÓJ

  Dłuższy okres tzw. pierwszego pokoju dla Kościoła (260-303) bardzo ułatwił mu prowadzenie misji iprzyniósł jego socjologiczny i geograficzny rozwój. Kościół ogarnął teraz wszystkie warstwy społeczne iumocnił się w basenie Morza Śródziemnego, sięgając do najdalszych prowincji cesarstwa rzymskiego na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonik Porfiriusz

  Porfiriusz (233-304) stał się jako neoplatonik najgroźniejszym eksponentem tej wrogości. Urodzony kołoTyru, spotkał się w młodości z Orygenesem, ale nie wywołało to u niego życzliwości dla chrześcijaństwa.Po pierwszych naukach w Atenach, przybył w 263 r. do Rzymu, gdzie został uczniem, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt

Do góry