Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przed edyktem mediolańskim

  Zanim wydano edykt mediolański, Konstantyn spełniał już akty na korzyść chrześcijan. Miał wtedy biskupaHozjusza z Kordoby za doradcę w sprawach kościelnych.

  W 312 r. napisał do Maksymina Daji, byzaniechał prześladowania, a do Anullinusza, prefekta Afryki, by zwrócił chrześcijanom zagarniętą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt mediolański

  Opublikowany dla Wschodu (15.06.313 r.) przez Licyniusza, był wynikiem spotkania w lutym obu augustóww Mediolanie, gdzie świętowano małżeństwo Konstancji z Licyniuszem i obradowano nad nowąsytuacją w cesarstwie.

  W sprawach religijnych postanowiono rozszerzyć edykt z 311 r. Augustowie zaznaczyliteraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI - Pierwsze przywileje

  Wyjście Konstantyna poza edykt widać wyraźnie już przed rokiem 324 w ustawodawstwie, do któregodopuścił wpływ idei chrześcijańskich. Zakazał bowiem (315) skazanych na ciężkie roboty lub do igrzyskpiętnować wypalonym znakiem na twarzy, a jako uzasadnienie podał, że nie można szpecić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozprawa z Licyniuszem

  We wschodniej części cesarstwa august Licyniusz zasadniczo stosował tolerancję edyktu mediolańskiegowobec chrześcijan. Potrzebne mu to było do umocnienia władzy, gdy w 313 r. pokonał pod AdrianopolemMaksymina Daję. Konflikty wszakże Licyniusza z Konstantynem od 316 r. na tle dążeń tego drugiegodo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI

  Pierwszy chrześcijański cesarz rzymski (306-337) wzbudza nieustannie zainteresowanie historyków ipublicystów oraz wywołuje naukowe polemiki co do swej osoby i działania. Najtrudniej ocenić jego oficjalneopowiedzenie się po stronie chrześcijan, gdy byli jeszcze mniejszością wśród mieszkańców cesarstwa.Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa

  Zwycięstwo Kościoła za Konstantyna Wielkiego stanowi stale jeszcze dyskutowany problem, co do jegoprzyczyn. Chrześcijaństwo, religia mniejszości obywateli cesarstwa, krwawo prześladowane, stało się wciągu kilkunastu lat religią uprzywilejowaną. Odniosło niebywały sukces nad pogaństwem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI - Życie i działalność do 312 r.

  Dzieciństwo i młodość oraz religijne wychowanie Konstantyna są nadal mało znane. Wiadomo, że jegorodzicami byli Konstancjusz i Helena, oboje poganie, gdy urodził się ok. 285 roku. Konstancjusz, generałlegionów, nie mógł zaślubić Heleny, córki oberżysty, bo wyższym oficerom na prowincji zakazano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo tzw. przełomu konstantyńskiego

  Zagadnienie to jest kolejnym dyskusyjnym problemem historyków-W ocenie skutków tego przełomuwystępują różnice, zależnie od światopoglądu i pojmowania Kościoła.

  Jedni dostrzegają jako zasadniczy skutek związanie się Kościoła z państwem tak dalece, że mówi się oKościele na służbie cesarzy i się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie Kenstantyna

  Wyprawa przeciw uzurpatorowi Maksencjuszowi, władcy Italii i Afryki, zapoczątkowała drogę Konstantynado jednowładztwa. Dzięki układowi z Licyniuszem, któremu przyrzekł oddać za żonę przyrodniąsiostrę Konstancję, mógł podjąć walkę z Maksencjuszem, uznanym za tyrana, od którego trzeba uwolnićRzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misyjny rozwój

  Rozwój Kościoła wśród wyższych warstw społecznych poświadcza pogański pisarz Porfiriusz (270), gdymówi o bogatych kobietach, które obierając drogę ewangelicznej doskonałości, oddają Kościołowi i biednym całe swe bogactwo. Po rozpoczęciu prześladowania w 303 r. stwierdzono istnienie chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt

Do góry