Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „Przemoc wobec dziecka”

  Prawa dziecka są również odbiciem praw człowieka i podobnie jak one są ustalane poprzez parlamenty poszczególnych państw. Są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, stanowią ogólne normy regulujące zachowanie jednostek, a także umożliwiają kontrolę państwa nad lojalnością obywateli.

  Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /6 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rodzi się agresja

  Człowiek jest istotą agresywną. Z wyjątkiem niektórych gryzoni, żaden inny kręgowiec nie zabija z taką konsekwencją i upodobaniem osobników swojego gatunku. Psychologię społeczną zdefiniwaliśmy jako naukę o wpływie społecznym tj. o oddziaływaniu jednej osoby, (lub) grupy na inne. Najskrajniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /10 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja i przemoc u dzieci

  Jednym z najbardziej niepokojących problemów ostatnich lat jest narastająca w różnych dziedzinach naszego życia przemoc i agresja. Niepokojące są zarówno rozmiary tego zjawiska oraz fakt, że dramatycznie obniża się granica wieku osób, które są sprawcami narastających aktów agresji i przemocy. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /22 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Na uświadomienie zagrożeń należy dziecku zwracać uwagę cały czas, wykorzystując wszystkie zajęcia tematyczne, w których zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wplatają się w treści wykraczające poza edukację zdrowotną. Rozwijanie samokontroli u dzieci to podstawa kształtowania właściwego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśmiałość

  Definicje nieśmiałości:

   

  Według Barbary Harwas - Napierały:

  Wyróżniła trzy grupy definicji nieśmiałości:

  •  Definicje nieśmiałości w aspekcie behawioralnym. Definicje te opisują nieśmiałość na poziomie zachowania czyli najbardziej zewnętrznego przejawu tego zjawiska.

  •  Definicje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

  Według E. Jackowskiej:

  •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków:

  •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa

  •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program pracy logopedycznej

  Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. Powstał na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych i stwierdzonych zaburzeń w sferze rozwoju umiejętności komunikacyjnych chłopca.

   

  Celem programu jest umożliwienie dziecku, w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /19 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

  Sprawne liczenie i ustalanie, który zbiór zawiera więcej elementów, to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania. Należy ona do dziecięcego liczenia i kształtuje się na śladach liczenia. Najważniejsze jest tutaj stopniowe odrywanie się od konkretów i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /16 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

  Z badań (Wyniki badań nad rozwojem dziecięcego liczenia u dzieci polskich podaje E. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, Warszawa 1997, s. 22 - 44.) wynika, że dzieci najpierw przyswajają sobie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /12 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

  Oczywiście od kształtowania dziecięcych umiejętności liczenia, a więc od liczenia przedmiotów, obliczania wyniku dodawania i odejmowania, a także od porównywania liczby elementów w zbiorach. Umiejętności te zalicza się do przejawów dziecięcej inteligencji, gdyż służą one dziecku do poznawania i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /7 181

  praca w formacie txt

Do góry