Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne problemy patologii społecznej

  1. WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych.

  Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:•...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /9 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy psychopatyczne u człowieka

  egocentryzm,

  neurotyczność,

  przesadne, narcystyczne poczucie własnej wartości,

  brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy,

  brak empatii,

  kalkulatywność,

  impulsywność,

  skłonność do oszukiwania i manipulacji,

  impulsywność i słaba...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

  Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie.

  Diagnoza – to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienie przyczynowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /14 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodzicielskie i ich wpływ na dzieci

  Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Również rodzina a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe i rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /6 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

  opieka

     

  Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /9 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy rówieśnicze

  pojęcie

  grupa społeczna: mała, pierwotna, nieformalna, a zrzeszanie się młodych w grupy równolatków jest cechą współżycia zbiorowego;

  Cooley – wskazanie że grupa rówieśnicza posiada cechy grupy pierwotnej:

  mała liczebność – bezpośrednia styczność

  prosta...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia i wychowanie

  Podstawowym zadaniem psychologii wychowania wobec praktyki wychowania jest informowanie o odkrytych przez psychologów faktach, prawidłowościach, podstawowych psychologicznych mechanizmach i sprawdzonych technikach ich wykorzystania, pozwalające na lepsze rozumienie zjawisk i procesów leżących u podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje nauczyciela - wychowawcy

  Na początku chciałbym przedstawić krótką charakterystykę. Pedagog (prowadzący chłopców, wychowawca dzieci), pracownik naukowy zajmujący się badaniami oraz pisarstwem w dziedzinie wychowania i oświaty. Pedagog szkolny, stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /8 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienia rozwoju mowy

  Opóźnienia rozwoju mowy to zakłócenia w nabywaniu przez dziecko sprawności językowych. Pojawiają się one zazwyczaj już w pierwszych etapach rozwoju mowy. Opóźnienia te obserwuje się zarówno w globalnych jak i wybiórczych aspektach oraz etapach rozwoju mowy. Mogą one przejawiać się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /12 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemoc wobec dziecka

  Najczęściej dzieci bite są w rodzinach uznawanych za patologiczne, ale też uznanych za „normalne”, gdzie dzieci bije się tak, by nie pozostawić śladów. Są prześladowane rzekomo dla ich „dobra”, żeby wyrosły na wartościowych ludzi. Dopóki są małe nie wiedzą, że mogłoby być inaczej, nie buntują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /5 453

  praca w formacie txt

Do góry