Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo - Dwa znaczenia terminu

  - Empiryczne - tzw. prawa nauki sformułowane przez człowieka; - Jurydyczne - prawo jako normy postępowania stanowione przez państwo- prawo-wytwór ludzkiej kultury, a nie natury. W sensie jurydycznym prawo oznacza ogól norm postępowania, pewien ich fragment. Pod pojęciem prawo w podstawowym znaczeniu możemy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest prawoznawstwo

  To zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin jurysprudencja stal się niewystarczający...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONALENIE WYMOWY W GRUPIE NAJMŁODSZEJ

  Niemałym problemem już w grupach najmłodszych jest niewyraźna mowa dziecka a nawet zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej. Dziecko takie mówi bardzo mało albo wcale a jego gramatyka jest nieprawidłowa.

  Z powodu niewyraźnej mowy nie nawiązuje kontaktu z innymi rówieśnikami, co może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

  1. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO

  Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych możliwości, nie czynią odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /13 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

  Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów. Ale wszystko co się porusza, zostało pobudzone do ruchu przez coś innego, gdyż jest w możności do tego ku czemu jest poruszane. Ale poruszać może tylko to, co istnieje w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia mody

  Cała historia społeczeństwa odbija się w uderzających konfliktach, kompromisach, powoli zdobywanych i szybko traconych, pomiędzy socjalizacyjną adaptacją do społeczeństwa i jednostkowym odbieganiem od jego roszczeń. Mamy tu, rzec by można, prowincjonalne formy tych wielkich antagonistycznych sił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /26 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia języka

  Ćwiczenia języka — ćwiczenia mają­ce na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla arty­kulacji głosek. Ćwiczenia języka rozpoczyna się od du­żych ruchów na zewnątrz jamy ustnej.

   

  Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /7 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

  Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

  obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenia do Psychologii

  Behawioryzm

   

  Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

  Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /30 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

  Rozwój fizyczny:

  Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /11 838

  praca w formacie txt

Do góry