Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kultura prawna islamu

  Nazwa „ islam” pochodzi od arabskiego słowa aslama- poddać się. Kultura prawna islamu jest integralnym składnikiem monoteistycznej religii islamu. Islam jako kultura prawna wyróżnia się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura common law

  Nazwa common law, dosłownie prawo powszechne, oznacza prawo jednolite, zunifikowane w skali kraju. Różni się ono zarówno od prawa zwyczajowego, jak i prawa stanowionego. Z nazwą common law związała się bardzo ściśle nazwa equity- słuszność, a zasadnicze różnice między common law a pozostałymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawa stanowionego

  Kultura prawa stanowionego, oparta na stanowieniu, jako głównym jej sposobie powstawania prawa, należy do najstarszych i jednocześnie mających najszerszy zasięg geograficzny kultur prawnych. Pierwsze przejawy tej kultury występowały już w najstarszych systemach prawnych świata- egipskim, mezopotamskim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kultury prawne

  Pojęciu kultury prawnej przypisywane są duże walory opisowe, ocenne i porządkujące, wyróżniające ją od innych form kultury normatywnej- religijnej, moralnej, politycznej. Kulturę prawną definiować można w dwojaki sposób:

  jako stosunek wszystkich członków określonej grupy społecznej do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm prawniczy

  (O. W. Holmes, J.C. Gray, R. Pound) Funkcjonalizm prawniczy pomija zagadnienie istoty prawa i zajmuje się jego działaniem. Wedle tej koncepcji, prawnik powinien zajmować się przewidywaniem skutków wywoływanych przez prawo, a więc polem działania prawnika jest prawo w działaniu.

  Prawo jest tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normatywizm prawniczy

  (Hans Kelsen) Nauka prawa musi eliminować wszelkie elementy rzeczywistości, gdyż norma wiąże niezależnie od swej realnej skuteczności. Rozróżnić należy dwie sfery poznania- sferę powinności i sferę rzeczywistości. Zadaniem nauk prawnych jest badanie powinności prawnej. Nauki prawa nie zajmują się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologizm w prawie

  (Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy: przeżycia prawa pozytywnego i przeżycie prawa intuicyjnego.

  W tych pierwszych człowiek ma wyobrażenie, że norma prawna jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna solidaryzmu w prawie

  (Leon Duguit) Koncepcja ta wyrasta z negacji pozytywizmu prawniczego. Oparta jest na dwóch założeniach: człowiek jest istotą świadomą swego zachowania, że nie może żyć w odosobnieniu i nigdy w takim stanie żyć nie będzie. W jego przekonaniu istnieje norma, która nakazuje żyć człowiekowi w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm prawniczy

  (John Austin, Magnus Bergbohm) Prawo pozytywne stanowi materiał do zbudowania systemu logicznego, zwartego, kompletnego i bezsprzecznego. Prawo opiera się tylko na sile zwierzchnika, jest przeciwstawne tym wszystkim regułom, które nie pochodzą 8 bezpośrednio od władzy suwerennej ( np. normy obyczajowe). Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła historyczna w prawie

  (Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt

Do góry