Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU

  Wolność nauczania kościelnego po edykcie mediolańskim, zapotrzebowanie na nie ze względu na masowenawracanie się pogan z różnych warstw społecznych i na różnym poziomie intelektualnym, stanowiłyokoliczności skłaniające Kościół do większego niż dotąd zaangażowania się w teologię. Toczące się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZNI MISJONARZE

  Wolność religijna od 313 r. ułatwiła Kościołowi spotęgowanie misyjnej działalności wewnątrz i na zewnątrzcesarstwa rzymskiego. Jej rezultat ocenia się jako znakomity. W połowie V wieku znajdowały siępoza chrześcijaństwem tylko nieliczne grupki pogan, zamknięte środowiska żydowskie i część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność Konstantyna

  Przychylność cesarza do chrześcijaństwa ujawniała się w jego działalności państwowej i religijnej, zastanawiajednak, czy w osobistym życiu był chrześcijaninem. Zarzuca mu się okrutne postępowanie z Licyniuszem,a zwłaszcza z synem Kryspusem i żoną Fausta, których kazał stracić w 326 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie i doktorzy Kościoła

  Teologiczni pisarze tego okresu, odznaczający się prawowierną nauką, świętością życia i uznaniem Kościoła,zostali później określeni jako Ojcowie Kościoła w ścisłym znaczeniu. Niektórych z nich, szczególniezasłużonych dla Kościoła wybitną wiedzą, co nie musi oznaczać oryginalności nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Donatyzm - ruch religijny i społeczny

  Nazwany od swego drugiego, bardzo ruchliwego przywódcy, schizmatyckiego biskupa Donata, ruch tenwyrósł z dwóch trudnych wówczas do rozwiązania problemów: 1 jak traktować tych, którzy wedługedyktu Dioklecjana wydali święte księgi chrześcijańskie (zdrajcy, traditores) 2 czy ważny jest sakrament,udzielony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /8 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katakumby

  Ich istnienie łączy się z wielkimi prześladowaniami Decjusza, Waleriana i Dioklecjana, a zaczęło sięwcześniej, w połowie II wieku, kiedy powstały w Rzymie cmentarze podziemne. Nazwa wytworzyła sięprzypadkowo od greckiego zwrotu kata kumben (obok dołu). Najczęściej mówi się o katakumbach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult męczenników

  Zapoczątkowany już w połowie II wieku, jest emanacją powszechnie stosowanego kultu zmarłych. Jego teologiczną podstawę stanowiła pierwotna nauka Kościoła o Chrystusie Pośredniku oraz o wspólnociechrześcijan i potrzebie wzajemnego się wspierania. Męczennik, dla zasług uzyskanych ofiarą z życia,staje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów zswych krajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogieidee i systemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSCY WŁADCY

  Długa była droga Konstantyna Wielkiego od widzenia w 312 r. do. chrztu dopiero przy końcu życia, w 337 r., a jednak nie kto inny, tylko on sprawił, że władza cesarska stała się chrześcijańska. Wszyscy jegonastępcy byli wychowani w chrześcijaństwie i przyjęli wcześniej lub później chrzest, uważali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCE PRZEŚLADOWANIA

  Tolerancja i restytucja według edyktu mediolańskiego usunęły skutki prawne i częściowo materialne dioklecjanowegoprześladowania. Nie udało się wszakże naprawić wszystkich negatywnych następstw, zktórych najbardziej dokuczliwym dla Kościoła i najdłużej trwającym był donatyzm.

  W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry