Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uczenie się, a studiowanie

   

  a) Realia studiowania

  Specyfika studiów wyższych powinna polegać na tym, że student sam wytycza swój rozwój, uczy się samodzielnego myślenia, pracuje także nad swoim charakterem, samodzielnie znajduje potrzebne mu materiały, potrafi oddzielać treści istotne od mniej istotnych. Nauczyciel zaś to osoba...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /17 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co każdy student powinien wiedzieć ?

   

  a) Urlopy od zajęć

  Każdemu studentowi przysługuje prawo do uzyskania urlopu od zajęć w uczelni. Zasady przyznawania urlopów każda szkoła wyższa określa w regulaminie studiów. Zwykle urlopy (tzw. dziekańskie) przyznawane są na okres jednego semestru lub jednego roku (z wyjątkiem urlopu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości studiowania za granicą

   

  a) Co to jest Program Erasmus?

  Czynnikiem, który ułatwia dostęp do studiowania za granicą studentom polskich uczelni jest rozwój współpracy pomiędzy Polską a innymi państwami, także na polu edukacji. Studenci najczęściej wyjeżdżają w ramach programu Erasmus. Program ten powstał w roku 1987, a jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd wziąć pieniądze na studia??

   

  Wstęp - Rozpoczęcie studiów większość osób napawa optymizmem – fakt dostania się na wymarzony kierunek, dobra atmosfera na uczelni, świetni ludzie na roku. Jest tylko jedno „ale”. Nawet wówczas, gdy student uczy się na studiach dziennych w szkole państwowej, potrzebne mu są pieniądze. Mieszkanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze dokumenty studenta

   

  a) Teczka akt osobowych studenta

  Każdy student na swojej uczelni ma założoną teczkę akt osobowych. Przechowuje się w niej wszystkie dokumenty związane z przebiegiem studiów. Zatem znajdują się tam:

  dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

  oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /13 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg studiów

   

  a) Postępowanie kwalifikacyjne

  O przyjęcie na uczelnię wyższą mogą się ubiegać ci absolwenci liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny (należy dodać, że w roku 2006 Minister Edukacji Narodowej i sportu wprowadził tzw. „amnestię maturalną”, na mocy której uczniowie, którzy nie przekroczyli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /28 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnia jako organizacja

   

  a) Podstawowe jednostki organizacyjne

  Zwykle w uczelniach publicznych podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje senat uczelni, natomiast w uczelniach niepublicznych sprawy te określa statut. Głównym warunkiem, jaki musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /19 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła wyższa jako organizacja

   

  a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

  Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /26 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System edukacji w Polsce

   

  a) Co to jest system edukacji i jak wygląda on w Polsce?

  Każdy, kto chce zdobyć umiejętności akademickie, prawdopodobnie jest, lub wkrótce będzie, studentem. To zaś oznacza, że ma już za sobą długą drogę edukacji, począwszy od przedszkola, klasy "0", poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /24 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa wspólnotowego

  O prawie europejskim mówić można w ujęciu szerokim i wąskim. W pierwszym znaczeniu termin ten odnosi się do prawa europejskich organizacji międzynarodowych. Drugie określenie obejmuje prawo ściśle związane z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich. Prawo europejskie w wąskim znaczeniu stanowi porządek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /8 110

  praca w formacie txt

Do góry