Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Norma prawna

   

  Norma – powszechnie obowiązująca reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

   

  Cechy normy prawnej:

  Ma charakter ogólny i nie indywidualizuje osoby, na której ciąży wynikający z niej obowiązek

  Ma charakter dwustronny. Z jednej normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praworządność i jej elementy

   

  Praworządność – zasada przestrzegania prawa przez organy państwa.

  Na praworządność składają się dwie przesłanki:

  Istnienie stosunkowo szerokiej regulacji prawnej, obejmującej wszystkie istotne dziedziny życia. Przyjmuje się, że są w państwie dwie dziedziny życia społecznego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość prawna

   

  Świadomość prawna – ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo, postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.

  Świadomość prawna to zbiór tych wszystkich norm, które – zdaniem społeczeństwa – powinny tworzyć prawo. Im większa jest różnica między prawem, które...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a moralność

   

  W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

  Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

  Moralności – to ukształtowany w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota prawa

   

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawo podmiotowe). Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest podstawowym pojęciem używanym w naukach prawnych.

  Prawo – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa

   

  Prawo pełni funkcje:

  1)

  Stabilizacyjną – utrwalenie ustalonego porządku

  Dynamiczną – zmiany w istniejącym stanie prawnym.

  Ochronną – ochrona pewnych ideałów wartości

  Organizacyjną – tworzenie instytucjonalnych warunków życie.

  Represyjną i wychowawczą – ochrona prawa przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /alexis Dodano /25.03.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisanie prac dyplomowych

   

  a)

  Prace końcowe

   

  Właściwie każdy student w trakcie studiów ma do czynienia z pracami końcowymi. Oczywiście od specyfiki kierunku, na którym studiuje zależy, jak dużą ilość prac będzie musiał napisać. Naturalną rzeczą jest, że student filologii będzie autorem znacznie większej ich liczby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdawanie egzaminów

   

  a)

  Jak opanować stres egzaminacyjny?

   

  Egzaminy to nie tylko nieodzowny element studiowania, ale życia ludzkiego w ogóle. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, to okazuje się, że właściwie każdy nowy etap naszego funkcjonowania wiąże się z jakimś zdanym (lub nie) egzaminem (rozmowa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka robienia notatek

   

  a)

  Po co notować ?

   

  Robienie notatek jest nieodzownym elementem studiowania. Ze względu na korzyści, jakie przynosi zapisywanie informacji, warto to robić wszędzie: na wykładach, zajęciach, w bibliotece, na bieżąco z czytanych lektur. Należy także zapisywać wszelkie terminy i sprawy do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /13 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie nauki

   

  Planowanie nauki

   

  System studiów opiera się na następującym schemacie: kilkumiesięczny okres nauki, zakończony egzaminami czyli sesją. Zatem, wiedza zdobywana w trakcie semestru jest sprawdzana podczas egzaminu, który jest oddalony w czasie o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /31 662

  praca w formacie txt

Do góry