Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cezaropapizm Konstancjusza

  Konstantyn II, Konstancjusz i Konstans otrzymali od ojca, przed jego śmiercią, podzielone cesarstwo.Kilka miesięcy później wojskowa rewolta doprowadziła do wymordowania ich męskich krewnych z wyjątkiemkuzynów, Gallusa i Juliana. Dokonano też nowego podziału państwa. Konstantyn II objął Zachódz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko teologiczne

  Działalność teologów złotego okresu można usystematyzować według szkół i zagadnień naukowych.Szkoły jednak trzeba uwzględnić nie tyle jako instytucje (szkoły katechetyczne), ale raczej jako grupyuczonych, związanych z określonym ośrodkiem teologicznym i stosujących wypracowane w nim metodybadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór pogan

  Wyrażał się on przede wszystkim w pismach, w których odrzucali chrześcijaństwo jako szkodliwą nowośći bronili własnej, pogańskiej tradycji. Opór ten organizowali intelektualiści, których zawodowej iliterackiej działalności chrześcijańscy władcy na ogół nie ograniczali prawnie, chyba dlatego że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Juliana

  Julian, kuzyn cesarza Konstancjusza, długi czas tylko tolerowany, stał się w końcu jego współregentemjako cezar Zachodu. Wezwany (360) na Wschód do walki z Persami, został przez swoje legiony obwołanyaugustem. Kiedy więc wyruszył do Konstantynopola latem 361 r., zamierzał rozprawić się z Konstancj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Żydów

  Nie może chlubić się ona taką skutecznością, jak misja wśród pogan. Z mozaizmu były nawrócenia, alepojedyncze. Wprawdzie Ambroży mówi o wielu ochrzczonych Żydach, lecz zaznacza, że jest to mało naogólną ich liczbę. Jedną z głównych przyczyn było niewątpliwie zamknięcie się Żydów w izolacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianizm Walensa

  Nagła śmierć Juliana spowodowała chwilowy kryzys władzy państwowej. Krótkie rządy cesarza Jowiana (363-364), przedtem oficera gwardii, przyniosły jednak odwołanie wrogich chrześcijaństwu zarządzeń.Przychylną zaś chrześcijanom politykę rozwinął cesarz Walentynian I (364-375) na Zachodzie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w cesarstwie

  Najznakomitsze ich skutki dostrzega się w Egipcie, w czym szczególne zasługi położył biskup aleksandryjski Atanazy, stosujący dwie metody misyjnego działania: zakładanie biskupstw w ośrodkach dotądmało schrystianizowanych i osobistą wizytację terenów objętych misją. Przykładem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /11 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Teodozjusza Wielkiego

  Po Walentynianie augustem Zachodu został jego syn Gracjan (375-383), który po śmierci Walensaprzyjął na współaugusta Wschodu doskonałego wodza Teodozjusza I (379-395). Obaj władcy zgodniepocierali chrześcijaństwo przeciw pogaństwu i zajęli wrogie stanowisko wobec arianizmu. Gracjan przestałużywać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje wśród Germanów

  Germanowie w rzymskich prowincjach nadreńskich znali chrześcijaństwo i mieli kościoły już w II wieku,jak zaświadcza (ok. 180) Ireneusz z Lyonu. W obecnym okresie nawraca się coraz więcej Germanów,będących w służbie cesarskiej. Niektórzy z nich zdobywają zasługi w rozszerzaniu chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triumfalizm Teodozjusza II

  Synowie Teodozjusza, Honoriusz august na Zachodzie, Arkadiusz na Wschodzie, prowadzili nadal jegopolitykę tępienia pogaństwa. Arkadiusz (395-408) odebrał pogańskim kapłanom resztę praw i subwencji,polecił niszczyć pogańskie świątynie także na wsiach.

  Jego syn i następca, cesarz Teodozjusz II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry