Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprawdzanie zadania domowego zleconego przez terapeutę indywidualnego

  Poza cotygodniowymi zadaniami otrzymywanymi podczas spoticań wielorodzinnej grupy treningu umiejętności pacjent dostaje niekiedy od terapeuty indywidualnego zadanie dodatkowe (oprócz karty samooceny). Obowiązkiem terapeuty indywidualnego jest wydobycie nowych zachowań, w czym pomagają mu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzinna analiza behawioralna

  Rodzinna analiza behawioralna jest przede wszystkim narzędziem pozwalającym dostrzec zarówno adaptacyjne, jak i dezadaptacyjne wzorce interakcji rodzinnych oraz wskazać potencjalnie skuteczne strategie zmiany. Analizę taką przeprowadza się wówczas, gdy jeden z członków rodziny jest bezpośrednio związany z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

  Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA CZŁONKÓW RODZINY

  Przekonaliśmy się, że włączając członków rodziny w leczenie, warto zapewnić im konsultacje telefoniczne jako dodatkowy tryb leczenia. Ważną sprawą jest to, aby konsultacji telefonicznych nie udzielał terapeuta prowadzący nastolatka, gdyż pozwala to uniknąć dualizmu ról, nadszarpnięcia zaufania do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie się na ewentualne trudności przy wdrażaniu rozwiązań

  Każde możliwe rozwiązanie wiąże się z ewentualnym wystąpieniem trudności. Kiedy pacjent i terapeuta oceniają rozmaite rozwiązania danego problemu, terapeuta jest zobowiązany wskazać pacjentowi trudności związane z każdym z rozwiązań. Pacjent i terapeuta muszą się zastanowić nad potencjalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek budowania sojuszu terapeutycznego

  Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocjonalna podatność na zranienie a samounieważnienie

  W dialektycznej terapii behawioralnej emocjonalną podatność na zranienie uważa się za fundamentalną cechę zaburzenia osobowości z pogranicza i definiuje jako doświadczanie silnego cierpienia emocjonalnego. Emocjonalna podatność na zranienie jest doświadczaniem chwiejności emocjonalnej (zob. uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /14 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGAŻOWANIE NASTOLATKÓW W LECZENIE

  Z naszego doświadczenia wynika, że niewystarczające zaangażowanie pacjenta, terapeuty lub obydwu stron jest przyczyną wielu niepowodzeń w leczeniu lub przedwczesnej rezygnacji z leczenia. Zaangażowanie pacjenta na wczesnym etapie wprowadzania zmian może się okazać zbyt słabe lub powierzchowne, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywna bierność a pozorna kompetencja

  „Aktywna bierność” odnosi się do takiego stylu radzenia sobie z problemami, który jest nacechowany biernością i poczuciem bezradności, jak również aktywnym poszukiwaniem pomocy innych ludzi w rozwiązywaniu problemów. Taki styl radzenia sobie w dużej mierze wynika z faktu, że osoby z zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zapewniający superwizję i konsultacje dla terapeutów

  Dialektyczna terapia behawioralna zakłada, że w skutecznym leczeniu zaburzenia osobowości z pogranicza należy również zwracać uwagę na związane z terapią zachowania i doświadczenia terapeuty - nie tylko pacjenta. Leczenie osób przejawiających tendencje samobójcze oraz cechy zaburzenia osobowości z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 172

  praca w formacie txt

Do góry