Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprzedaż konsumencka

   

  Sprzedaż konsumencka – konsument jest kupującym i jest on osobą fizyczną, przedmiotem może być tylko rzecz ruchoma.

  Jednym z warunków umowy sprzedaży jest zobowiązanie się kupującego do zapłaty ceny. Cena musi być oznaczona. Drugim jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia rzeczy na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /14 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana wierzyciela lub dłużnika

   

  Wierzyciela – art. 509 KC

  Dłużnika – zmiana zachodzi w przypadku:

  Przejęcie zwalniającego – dotychczasowy dłużnik przestaje nim być a dług przechodzi na osobę trzecią

  Umowne przystąpienie do spełnienia świadczenia (inaczej kumulatywne) – na podstawie umowy do długu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy wzajemne

   

  Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Są jednak wyjątki od jednoczesnego spełnienia świadczeń, jednoczesność świadczeń wzajemnych jest tylko w przypadku sprzedaży odręcznej.

  Art. 488 KC – Zasada...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina

   

  Wina – karalna działalność człowieka, który działa z określonym rozeznaniem (osoba musi być poczytalna) art. 425 KC. Brak rozeznania i niepełnoletność (poniżej 13 lat) prowadzi do nie ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (do tego dochodzi choroba psychiczna, niedorozwój lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /17 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyny niedozwolone

   

  Czyny niedozwolone:

  Zawinione działanie człowieka

  Inne zachowanie ludzi (np. sprzedaż rzeczy cudzej lub niebezpiecznej)

  Inny sytuacje niezależne

  Art. 415 KC – kto ze swojej winy wyrządził komuś krzywdę jest zobowiązany do jej naprawienia.

  Art. 416 KC – osoba prawda jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania

   

   

  Art. 353.1 KC – Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

  Źródła zobowiązań:

  Czynność prawna (umowy, czynności prawne jednostronne, wielostronne)

  Czyn niedozwolony

  Akt administracyjny

  Inne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /21 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie

   

  Posiadanie (Art. 336 KC i dalej) – sprawowanie rzeczywistego władztwa nad rzeczną (oznacza stan faktyczny). Posiadacz sprawuje władzę, która wynika z praw podmiotowych bez względu na to czy jest tym, za kogo się podaje, np. złodziej ma prawo wykorzystania prawa własności. Dzierżyciel – włada...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone prawa rzeczowe

   

  Ograniczone prawa rzeczowe (art. 244 KC i dalej):

  Użytkowanie

  Zastaw

  Służebność

  Hipoteka

  Zastaw rejestrowy

  Użytkowanie, zastaw i służebność regulowane są przez KC, zaś hipoteka i zastaw rejestrowy regulowane są odpowiednimi ustawami.

   

  Służebność gruntowa (art...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Kryterium chronologii (jako najprostszy klasyfikator SM). Podejście idealistyczne(okres międzywojenny), teoria realizmu politycznego(po II wojnie światowej), podejście behawioralne (lata 60-te), oraz okres postbehawioralny(koniec lat siedemdziesiątych) w postaci powrotu do konstruowania teorii dedukcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność i prawa rzeczowe

   

  Z punktu widzenia prawa cywilnego nie ma znaczenie rodzaj własności. Art. 140 KC mówi o treści własności, nawiązuje do poprzedniego systemu (okresu społeczno-gospodarczego) i formuła dziś nie ma istotnego znaczenia. Z art. 140 KC wynika triada uprawnień właściciela. Właściciel ma prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /5 674

  praca w formacie txt

Do góry