Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podział interesów J. Pietrasia

  a) egoistyczne ( interes jako dążenie do przetrwania, ochrony integralności terytorialnej itp.)

  b) egoistyczne i altruistyczne i samozachowawcze ( dążenie do ekspansji, samowyrzeczenia i samoobrony)

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesy i oddziaływanie uczestników stos. międzynarodowych

  a) interes jest taką funkcją potrzeb, która skłania uczestników stosunków międzyn. do podjęcia działania i zaspakajania potrzeb

  b) rodzaje interesów międzyn.

  -interesy światowego systemu stos. międzyn. takie jak światowy pokój czy bezpieczeństwo

  -interesy ponadregionalnych systemów stos. międzyn. np...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział organizacji międzynarodowych

  a) Polityczne- np. Światowa Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)

  b) Sportowe- np. Międzynarodowa Organizacja Lekkiej Atletyki

  c) Wyznaniowe-Światowy Kongres Żydów

  d) Naukowe-Stowarzyszenie Prawa Międzyn.

  e) Kulturalne i oświatowe- Międzyn. Federacja Operatorów Filmowych.

  f) Zawodowe i inne.,,Ruchy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnoty i ruchy międzynarodowe

  a) Członkami organizacji pozarządowych są osoby prawne i fizyczne pochodzące z różnych państw, nie działają z upoważnienia rządów

  b) Funkcjonują na podstawie prawa wewnętrznego państwa, na którego terytorium powstają.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje org. międzynarodowych

  a)Stabilizacja zmierzająca do utrzymania i utrwalania statusu polit, terytorialnego, ekonomicznego lub kulturowego.

  b)Integracji zbliżającej uczestników stos. międzyn. wokół realizacji wspólnych celów oraz zaspakajania wspólnych potrzeb i interesów.

  c)Istotna jest wiedza ( wpływ na członków taki aby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Organizacje Międzynarodowe

  a) Org. międzyn. powstają wtedy, gdy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania i kontrolowania ( J. Kukiełka )

  b) wspólna realizacja swych celów, które są zbieżne z celami innych państw

  c) przez org, międzyn. rozumiemy zrzeszenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Narody

  a) Jest to wielka grupa społeczna, która związana jest wspólnotą losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego. Wyrazem tej wspólnoty jest świadomość narodowa, poczucie własnej odrębności w stosunku do innych narodów, dążenie do podniesienia prestiżu narodowego jak również...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia i polistrategia państw

  - Państwa mają wpływ na dynamikę i rozwój stos. międz.

  - podstawą ich funkcjonowania są systemy oraz normy prawa międzyn.

  - mają niezmienne prawo do suwerennego działania na arenie międzyn. realizując różnorodne formy swej aktywności międzyn.

  - podział państw według J.Popiuk-Rysińskiej:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie uczestnika międzynarodowego

  - Uczestnikiem nazwać można każdego właściciela jakiejś aktywności, która wpływa na stosunki międz. W sensie pozytywnym lub negatywnym. Działalność ta powinna być ciągłym, świadomym i zamierzonym działaniem, wywierającym skutki wykraczające poza granice danego kraju.

  - Udział podmiotów z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO I SUWERENNOŚĆ PAŃSTW

  1.Czynnik gospodarczy:

  - jest to siła ekonomiczna państwa polegająca na włączaniu się w większe struktury integracyjne

  - kontrola nad sytuacją gospodarczą na świecie sprawuje grupa najsilniejszych państw świata tzw. G-7

  - rozbudowa zasięgu działania ponadnarodowych struktur gospodarczych (koncerny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011 Znaków /3 409

  praca w formacie txt

Do góry