Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jaki będzie XXI wiek?

  Drugą połowę XX w. charakteryzuje upadek imperiów kolonialnych, radzieckiego, japońskiego i hitlerowskiego. Okazuje się, że obecność przedstawicieli jednej cywilizacji na terenie innej nie jest stałe, tylko konfliktogenne i prowadzi do upadku. Pogląd Huntingtona jest polemika z Fukuyamą, który...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

  Autor w swych publikacjach wymienia 7 kręgów cywilizacyjnych decydujących o przebiegu wydarzeń wczoraj, dziś i jutro. Stosunki miedzy kręgami określają linie konfliktów globalnych. Autor stwierdza: jestem „stanowczo przekonany, że w przyszłej polityce światowej nie będą decydować konkurujące ideologie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /8 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zainteresowanie rozwojem społeczeństwa u myślicieli amerykańskich

  Myśl społ.-polityczna nieustannie poszukuje i propaguje teorie, idee, poglądy wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania i rozwoju społeczeństw, państw i zbiorowości międzynarodowej. Ludzie zwykle zadawali pytania o sens dziejów, o kierunki rozwoju społeczności międzynarodowej. Tak jest i dziś, po upadku...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racja stanu

  Racja stanu jako zjawisko polityczne i wartość polityczna pojawiła się w momencie powstania organizacji państwowej. Są różne definicje, które można podzielić na 3 grupy: określające rację stanu jako bezwzględną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami; określające rację stanu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki i metody polityki zagranicznej

  Dzięki szerokiej gamie instrumentów państwa mogą próbować osiągać wyznaczone cele polityki zagranicznej. M. in. chodzi tutaj o środki militarne, sposobności penetracji i interwencji oraz drogi dyplomatyczne. Środek militarny w realizowaniu polityki zagranicznej polega na wyraźnym lub dorozumianym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki zagranicznej

  Istotę polityki zagranicznej można określić opierając się na wymogu równowagi funkcjonalnej wobec interesów grup najbardziej wpływowych w państwie, który wyznacza i określa cele owej równowagi. Można je rozpatrywać jako równowagę wewn. i zewn., przy czym należy zaznaczyć, że każda równowaga...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki polityki zagranicznej

  Obserwacje i badania dowodzą, że różne elementy środowiska geograficznego, wielkość i struktura ludności, potencjał gospodarczy, narodowe zdobycze kulturowo - cywilizacyjne, cechy ustrojowe, wszystko to oddziaływuje na kształt polityki zagranicznej, jej cele, zasady, metody i skuteczność. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /7 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie polityki zagranicznej

  Polityka zagraniczna państwa to wszelkie działania służące zapobieżeniu jakiejkolwiek szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki. Powiązana jest ona z bezpieczeństwem i ochroną wartości narodowościowych, strzeżeniem wszelkiego rodzaju tajemnic, rozpowszechnianiem i kreowaniem wizerunku danego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziaływanie uczestników stos. międzynarodowych

  a) oddziaływanie nieukierunkowane i niezamierzone

  b) oddziaływanie celowe, świadomie realizowane - ukierunkowane.

  c) Zjawisko wpływania tzn. bezpośredniego kontrolowania, wydawania poleceń i stwarzania sytuacji przymusowych ( np. grożenie siłą , interwencje i okupacja ) zamknięcie granic, ultimatum itp.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział interesów J. Kukułki

  a) egzystencjonalne ( integralność terytorialna i bezpieczeństwo)

  b) koegzystencjonalne ( współpraca i uczestnictwo)

  c) funkcjonalne, skuteczność ,sprawność i innowacyjność

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry