Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

  W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. 60% światowych zasobów ropy naftowej i dlatego jest to miejsce częstych konfliktów zbrojnych. Jednym z punktów zapalnych była linia graniczna między Irakiem a Iranem wzdłuż Szatt El –Arab . Armia iracka zaatakowała Iran pod pretekstem zagrożenia ze strony...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES POKOJOWY NA BLISKIM WSCHODZIE.

  Bliski Wschód to region, gdzie po zakończeniu II wojny światowej nie ma stabilnego pokoju. Co jakiś czas wybuchają wojny między Izraelem a jego arabskimi sąsiadami. Obie strony konfliktu doszły już do przekonania , że metody zbrojne nic nie dadzą i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie pokojowe za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA W AFGANISTANIE

  Przez dziesięciolecia Afganistan był państwem neutralnym i niezaangażowanym. 17.07.1973r. obalono monarchę i proklamowano republikę.27.04.1978r.proklamowano Afgańską Republikę Demokratyczna. Afganistan rozpoczął ścisłą współpracę z ZSRR. 5.12,1978r. podpisano traktat przyjaźni, dobrego sąsiedztwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA ISLAMSKA

  W ostatnich latach uległa nasileniu obawa przed działalnością fundamentalistów islamskich ( nie chodzi tu o sam islam ). Pojawiają się próby narzucenia siłą islamu " niewiernym" , nie tolerancji wobec wyznawców innych religii, czy panowania szyitów nad sunnitami w ramach islamu. fundamentaliści islamscy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

  LIBAN - dawne terytorium Francji (uważany za Szwajcarię Bliskiego Wschodu).Jest to państwo wielowyznaniowe o 17 wspólnotach religijnych. Ok.1\2 ludności stanowią chrześcijanie obrządku maronickiego, reszta to głównie wyznawcy Islamu. Parlament składa się po połowie z muzułmanów i chrześcijan.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem Palestyński

  Istotę problemu stanowi rywalizacja 2 społeczności: palestyńskiej i żydowskiej o jedno terytorium – Palestynę. Przez I wojnę arab.-izrael. naród palestyński został pozbawiony możliwości mieszkania na swojej ziemi. Po kolejnych konfliktach fale uchodźców powiększała diasporę palestyńską. Rezolucja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Plany uregulowania konfliktu

  W maju 81r. przywódcy państw Rady Współpracy Zat.Perskiej podjęli kroki ku rozwiązaniu konfliktu na Bliskim Wsch. Dyskutowano na temat 8-punktowego plannu zgłoszonego przez saudyjskiego następcę tronu. Proponowano w nim uznanie przez Arabów państwa Izrael w zamian za powrót do granic sprzed 67r. i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

  W dniu proklamowania w imieniu Żydowskiej Rady Narodowej państwa Izrael rozpoczęła się I wojna arab.-izrael.Kraje arabskie(Transjordania,Egipt,Irak,Liban,Syria,Arabia Saudyjska) przekonane o swej przewadze wojskowej wkroczyły do Palestyny. Celem wojny była totalna likwidacja Izraela.Wojna trwała do...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt izraelsko - arabski - Geneza i istota konfliktu

  Przez konflikty izrael.-arabs. Rozumiemy regionalny konflikt między Izraelem a Arabami palestyńskimi i państwami arabskimi, któremu zimna wojna nadała wymiar ponadregionalny. Starcie między imperializmem amerykańskim, którego reprezentantem był Izrael, a arabskim ruchem narodowowyzwoleńczym wspieranym przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych

  Bliski Wschód to nazwa terytorium obejmującego w najszerszym znaczeniu kraje pd-zach Azji oraz pn-wch Afryki. Po II wojnie światowej sytuacja polityczno-wojskowa wpływa nie tylko na stosunki na Bliskim Wschodzie i w Basenie Oceanu Indyjskiego ale oddziaływuje na supermocarstwa i ich sojuszników, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /rolnik Dodano /27.03.2011 Znaków /1 765

  praca w formacie txt

Do góry