Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cenobityzm Pachomiusza

  Cenobityzm jako nowa forma życia monastycznego rozwijał się równolegle do poprzednich. Jego twórcąbył Pachomiusz, (albo Pakhome, ok. 287-346) pochodzący z Górnej Tebaidy w Egipcie, najpierw anachoreta,który szybko uświadomił sobie, że surowa forma pustelnictwa jest dla niejednego mnicha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duchoburstwo

  Wśród oponentów przeciw nauce synodu aleksandryjskiego z 362 roku znajdował się ruchliwy biskup Eustacjusz z Sebaste (ok. 300-377), który cieszył się dużym uznaniem za surowy ascetyzm i działalnośćcharytatywną, choć został na krótko wyłączony z jedności kościelnej za enkratyzm przez Euzebiusza z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE O SYNU BOŻYM (LOGOSIE)

  Jezus Chrystus, utożsamiony w Ewangelii św. Jana z Logosem (Słowem), jest w Biblii nieraz nazwanySynem Bożym. W dociekaniach teologicznych przekonano się, że termin Syn Boży może być różnie wyjaśniany,zwłaszcza gdy w obronie chrześcijańskiego monoteizmu rygorystycznie podkreślano jedność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia neoniceańczyków

  Drugie pokolenie teologów po soborze nicejskim (Niceanum I), zwane z tej racji młodoniceanczykami,zdołało pogłębić i uściślić pojęcia dyskutowane, co pozwoliło na pełniejsze zrozumienie symbolu nicejskiegoi teologiczne uzasadnienie boskości i osobowości Ducha Świętego.

  W tym pokoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ariusz - dyskusje aleksandryjskie

  Ariusz, pochodzący z Libii, kapłan w Aleksandrii, uznawał i głosił, ze Bóg sam w sobie jest jedyny, niestworzony i nie zrodzony. W odniesieniu do Boga odrzucał też rozróżnianie innych teologów międzyzrodzeniem a stworzeniem; Posiadał ujmujący sposób postępowania, wysokie wykształcenie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Konstantynopolu (381)

  Zwołanie soboru i zwycięstwo teologii nicejskiej zostało ułatwione wydarzeniami politycznymi sprzedtrzech lat. Śmierć poplecznika arianizmu, cesarza Walensa, i powołanie Teodozjusza na wschodniegoaugusta przez Gracjana, który pozostał przy zachodniej części cesarstwa, doprowadziły do opowiedzeniasię obu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski

  Biskupi przybyli z wszystkich prowincji cesarstwa, ale w różnej liczbie, najwięcej z Azji Mniejszej.Uczestników ustalają jedni historycy na 318, inni tylko na 220, biskup Atanazy, sam uczestnik, podaje, żebyło 300. Z zachodniej części cesarstwa przybyło tylko siedmiu uczestników, niewątpliwie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /10 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE – MONASTYCYZM WSCHODNI

  Świeccy ludzie w Kościele na Wschodzie przeżywali dyskutowane zagadnienia religijne w tym okresie zpewnością powszechniej i intensyniej, niż kiedykolwiek później, byli po prostu wciągnięci w nie na codzień. Z tego laikatu wytworzyła się osobna grupa mnichów, z których wielu gwałtownie włączyło się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscypliny teologiczne

  Dyskusje i spory trynitarne, chrystologiczne i antropologiczne sprawiły, że Ojcowie Kościoła zajmowalisię głównie tymi dziedzinami teologii, ale uprawiali ją w zakresie znacznie szerszym, a przede wszystkimopierali na fundamencie biblistyki. Biblia pozostała dla wszystkich teologów punktem wyjścia ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJONARZE - Metody i rezultaty

  Ośrodkami misyjnej działalności są Kościoły lokalne, których biskupi nią kierują. Głównie więc od ichkwalifikacji zależy w tym czasie rozwój misji. Nadal jednak uważano, że misyjne działanie jest obowiązkiemduchownych i laików w równym stopniu, jak świadczą ówczesne kazania Jana Chryzostoma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 981

  praca w formacie txt

Do góry