Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Niepoczytalność

   

  Przepisy KPK przewidują sytuacje, w których należy przeprowadzić badania dot. stanu psychicznego sprawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości czy sprawca był poczytalny w chwili popełnienia czynu. W art.31§1 mamy ustawową definicje niepoczytalności. W teorii prawa karnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

   

  a)obrona konieczna – odpieranie siły siłą. W Polsce ob.kon. przysługuje przeciwko zamachowi na jakiekolwiek dobro chronione prawem, np.: życie, zdrowie, mienie, godność czy wolność. Instytucja ta składa się z dwóch elementów: *zamach i *obrona.

  Zamach - to zachowanie wyłącznie człowieka, który...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób nieletnich

   

  W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

  Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

  -popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

  -u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

  Art.10 §...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa karnego

   

  a)sprawiedliwościowa – zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości

  b)ochronna – zapobieganie

  -prewencja ogólna :

  *negatywna(odstraszanie ludzi od popełnienia ;przestępstwa),

  *pozytywna(prawo karne kształtuje świadomość prawną społeczeństwa)

  -prewencja indywidualna : nastawiona na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

   

  Prof. Markiewicz wchodził w skład słynnej komisji kodyfikacyjnej. K.K. został wprowadzony w życie od 1932r. a funkcjonował do 1970r. Potem funkcjonował K.K. od 1970r. -1997r. Po 1997r. funkcjonuje K.K. obowiązujący do teraz ze zmianami.

  Opracowanie projektu K.K. w Polsce zleca się komisji, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki prawa karnego

   

  a) interesuje nas treść przepisów i ich interpretacja , a nie rzeczywiste przestępstwa.

  b) kryminologia (socjologia przestępstwa) – nauka pomocnicza prawa karnego, zawiera informacje o statystyce (czyli przestępstwach ujawnionych przed organami) oraz dynamice przestępczości.

  c) wiktymologia (opisuje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwo

   

  Przestępstwo  jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy

  definicja formalna  czyn zabroniony przez obowiązującą ustawę (istotą przestępstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /9 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

   

  Współcześnie wyraz „administracja” używany jest w blisko 20 różnych znaczeniach. Termin ten jednak w znaczeniu nas interesującym wywodzi się z dwóch różnych tradycji, mianowicie:

  krąg tradycji romańskiej, rzymskiej (Europa kontynentalna)

  krąg tradycji anglosaskiej, system anglosaski (nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /11 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK OD GIER

   

  - Hazard jest na świecie przedmiotem regulacji prawnych od przeszło 500lat, władza zawsze czerpała z hazardu dochody podatkowe

  - w Polsce aktualnie obowiązuje ustawa z 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych

  - od 1992r. konstrukcja prawna podatku od gier ewaluowała, w zakresie rozwiązań...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo europejskie

  Termin prawo europejskie rozumieć można wieloznacznie.

  - jako prawo wspólnotowe, a więc prawo stanowione przez Wspólnoty Europejskie.

  - jako prawo funkcjonujące o organizacjach europejskich, przede wszystkim w radzie europy, ale i w innych organizacjach funkcjonujących w europie, np. Europejskim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry