Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo wewnętrznie obowiązujące

   

  Prawo wewnętrznie obowiązujące - normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.

  Akty obowiązują tylko te jednostki, które podległe są organowi wydającemu te akty. Nie mogą one regulować...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo powszechnie obowiązujące

   

  Prawo powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym terytorium kraju. Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i odwoływanie organów publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

   

  Terminem pomocy społecznej określa się zaspokajanie, ze środków publicznych, niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin niezdolnych uczynić tego samodzielnie. Tworzy ją system świadczeń pieniężnych, rzeczowych zakładowych oraz w formie usług. Pomoc społeczna zapełnia luki pozostawione przez inne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele polityki społecznej

   

  -         bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie)

  -         inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (są czynnikiem rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

   

  Polityka społeczna – jest to działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu m. in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ

   

  System Europejskiej polityki społecznej definiowany jest jako socjopolityczna działalność wspólnoty, która ma na celu wyrównywanie warunków socjalnych najsłabszych ekonomicznie grup ludności. Działalność Europejskiej polityki społecznej realizowana jest na obszarze państw wspólnoty, które wspólnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /10 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

   

  Ze względu na zróżnicowany system świadczeń socjalnych i realizowana politykę społeczną, wyodrębnia się cztery zasadnicze modele polityki występującej w państwach członkowskich unii

  Model korporacyjny – odnoszący się do modelu motywacyjnego. Jego charakterystyczną cechą jest oparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania, nurty i cele w Polityki Społecznej

   

  Polityka Społeczna diagnozuje bieżącą sytuację socjalną z drugiej strony wskazuje pewne perspektywy i warianty rozwiązań.

  Według J. Auteytnera celami Polityki Społecznej są:

  Wyrównanie warunków życia przez zaspokojenie potrzeb ludności w różnym wieku.

  Tworzenie równego dostępu w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Polityki Społecznej

   

  Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /2 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

   

  Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

  Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

  -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry