Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

  Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJALNE SESJE ROZBROJENIOWE ONZ

  Karta Narodów Zjednoczonych nie określiła metod i sposobów przyszłego rozbrojenia, wysunęła jedynie postulat ograniczenia zbrojeń jako warunku pokojowego rozwoju i współpracy międzynarodowych.. ONZ stała się forum dyskusji i negocjacji międzynarodowych. Pierwsza sesja odbyła się 23 maja – 30 czerwca...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUGI ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

  15 stycznia 1986r. Związek Radziecki przedstawił propozycje likwidacji broni jądrowej do roku 2000 (plan Gorbaczowa). Założenia projektu:

  Etap I

  -  ZSRR i USA nie prowadzą doświadczalnych wybuchów nuklearnych

  -  W ciągu 5-8 lat redukują bronie nuklearne o 50%

  -  Rezygnują z prób i tworzenia broni...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /3 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

  Istnieją 2 etapy rokowań rozbrojeniowych:

  -  1946 - 1985,

  -  1986 - do dnia dzisiejszego,

  Rozbrojenie jest ważnym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rozbrojenie - oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej, ustalenie pułapów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA ZBROJEŃ

  Procesowi zbrojeń towarzyszy wysuwanie propozycji i postulatów, których celem jest kontrola zbrojeń. Pojęcia tego używa się dla oznaczenia jednej z form kontroli międzynarodowej. Kontrola zbrojeń zakłada, że równowaga wojskowa jest najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa międzynarodowego. Andrzej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /5 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ BRONI JĄDROWEJ

  Narastające niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się broni jądrowej jest kolejnym ważnym aspektem zbrojeń. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne i technologiczne oraz realizacje programów wykorzystywania energii jądrowej można stworzyć listę państw, które mogły wejść w posiadanie broni jądrowej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL BRONIĄ

  Zjawiskiem nierozerwalnie związanym z rozbrojeniami jest handel bronią. Największymi dostawcami broni przez cały okres powojenny byli członkowie stali Rady Bezpieczeństwa ONZ ( USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja, Chiny). Drugą grupę państw eksporterów broni stanowiły RFN, Włochy, Czechosłowacja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŚCIG ZBROJEŃ

  We współczesnych stosunkach międzynarodowych zbrojenia, ich regulacja i kontrola są czołowym problemem nurtującym społeczność międzynarodową. O możliwościach państwa świadczy jego przemysł zbrojeniowy, stan infrastruktury techniczno-obronnej, zaplecze logistyczne oraz wiele różnych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /9 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział OBWE w pokojowym regulowaniu sporów międzynarodowych

  Zwiększono rolę państw procesu helsińskiego w zapobieganiu i likwidacji konfliktu przez m. in. wczesne ostrzeganie i działanie prewencyjne, pokojowe regulowanie sporów, przeprowadzanie operacji pokojowych, wysyłanie na teren konfliktu misji wyjaśniających i sprawozdawczych. Ustalenia przyjęte przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezultaty Procesu Helsińskiego

  W rezultacie procesu helsińskiego ukształtował się tzw. obszar KBWE, który najpierw obejmował 35 państw. Po zakończeniu zimnej wojny obszar KBWE powiększył się o państwa powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Jugosławii oraz o Albanię. Od 1996r. obszar OBWE obejmuje 54...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt

Do góry