Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mnisi syryjscy - stylici

  Syria ze swoją pustynią Chalkis i górskimi pustkowiami, nawet w okolicy Antiochii, stała się krajempłodnym w pustelnie i klasztory. Może przyczyniły się do tego wpływy monastycyzmu egipskiego, raczejjednak był to wynik silnego autochtonicznego ruchu ascetycznego. Według Historii mnichów istniałytysiące...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojednanie z Antiochią

  Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania - pryscylianizm

  Monastycyzm w Hiszpanii posiada nikła informacje w źródłach historycznych o swoich początkach.Można jednak wnioskować z listu papieża Syrycjusza do biskupa Himeriusa z Tarragony przy końcu IVwieku, że męskie i żeńskie klasztory przynajmniej w prowincji Tarragona były już wówczas normalnymzjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asketikon Bazylego Wielkiego

  Bazyli doceniał u Eustacjusza przykład życia ascetyczno-mniszego, ale potrafił przezwyciężyć skrajne,poglądy eustacjan, głosząc, że ideały dziewictwa i ubóstwa nie są obowiązkiem dla wszystkich chrześcijan.Miał sam doświadczenie w życiu ascetycznym, skupiając po chrzcie (ok. 357) ascetów wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebianie

  Po śmierci Ariusza nadal istniała jego błędna nauka. Przez obsadzenie biskupstw jej zwolennikami powstałKościół ariański, do którego cesarze różnie się ustosunkowali. Czasem ten sam cesarz występowałprzeciw niemu, potem go popierał, stosując raz represje wobec arian, kiedy indziej wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki życia mniszego

  Monachizm odznacza się opartą na radach ewangelicznych ascezą, a początkowo także samotnością. Ztego względu chciano jego wzory widzieć w przedchrześcijańskich formach życia samotnego i ascetycznego,jak u sług egipskiego boga Serapisa, zwanych katachoi, czy eseńczyków z Qumran.

  Motywem wyboru życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arianie

  Cesarz i arianie posługiwali się w walce argumentem pokoju i jedności w Kościele, na dalszy plan odsuwajączagadnienia teologiczne. Sytuacja zmieniła się, gdy diakon Aetios zaczął (ok. 356) działać w Antiochii.Całkowicie różny Syn od Ojca, w niczym do niego niepodobny (anomoios), stało się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anachoretyzm Antoniego i Pawła

  Antoni, zwany Wielkim lub Pustelnikiem (ok. 251-356) stał się najbardziej znanym eremitą. Uczniówmiał już za życia, a później zyskał niezliczonych naśladowców, głównie dzięki żywotowi, napisanemuok. 360 r. przez Atanazego, znającego go osobiście. Urodzony w Keman koło Herakleopolis w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE O DUCHU ŚWIĘTYM

  Symbol nicejski skoncentrował się na osobie Syna Bożego, a mało uwzględniał naukę o Duchu Świętym.W Egipcie zaś (ok. 360) dyskusje teologiczne o Logosie objęły także zagadnienie Trzeciej Osoby Boskiej.

  W nawiązaniu do nich Atanazy odrzucał w Liście do biskupa Serapiona błędny pogląd, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzieje Kościoła, augustianizm i Państwo Boże

  Dziejami Kościoła zajął się Euzebiusz (263-339) biskup w Cezarei od 311 r., autor wielu pism apologetycznych,biblijnych i dogmatycznych oraz homilii, mów i listów. Najbardziej jednak jest znany z dziełhistorycznych, za które otrzymał tytuł ojca historii Kościoła. W dziele, skrótowo zwanym Kroniką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 801

  praca w formacie txt

Do góry