Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rada Bezpieczeństwa

   

  Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

   

  Artykuł 3

  Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

   

  Artykuł 1

  Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

  Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

   

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /21 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy konstytucji

   

     

  Pisane i niepisane.

  Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

  Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

  Sztywne i elastyczne – kryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

   

  Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

      Szczególna forma konstytucji Typy konstytucji Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego” Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych? Szczególna treść konstytucji Szczególna...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trakatat lizboński

   

  Traktat lizboński (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) – umowa międzynarodowa zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej, podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /16 229

  praca w formacie doc
 • Ocena brak

  ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

  Sytuacja międzyn. wymusza na ONZ konieczność prowadzenia operacji pokojowych i stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego. 1991 r. operacja w Zatoce Perskiej – wzorzec do naśladowania, lecz można byłoby zwiększyć operatywność systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i tak się stało – utworzono...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

  W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

  W XX w. Trzeba było wybudować nowy ład międzyn. nie wypracowano całości wizji nowego ładu, początkowe propozycje były nie rozbudowane, najważniejsze z nich to Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Bigemonia, Pax Nipponica i System Unipolarny. Nową wizję ładu można porównać do zbliżonego modelu ideału...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /adas Dodano /29.03.2011 Znaków /1 937

  praca w formacie txt

Do góry