Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie grupy społ. w socjologii

   

  Grupa społ. jest zbiorem przynajmniej 3 osób powiązanych więzią bezpośrednią lub pośrednią.Jest to grupa osób majace cele,zadania,określone terytorium na którym są one realizowane, mające też poczucie odrębności od innych grup i świadomość ,,my” mającą zewn.odznaki przynależności.Wg...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

   

  Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa uczenia się

   

  Wynik uczenia się, to zmiany zachodzące w postępowaniu człowieka następujące pod wpływem zdobywanych doświadczeń, jako rezultat wzajemnego oddziaływania takich czynników jak pragnienia, bodźce, wskazówki, reakcje i pozytywne wsparcie. Twierdzenia wspomagające uczenie się określane są w psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja

   

  Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek.

  Co powoduje że dążę do celu ? - napięcie motywacyjne, wynik czynności musi być oceniony przez jednostkę jako wartościowy.

  Freud - podejście psychoanalityczne. Większość naszych zachowań motywacyjnych jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /5 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest tzw. inteligencja emocjonalna

   

  W krótkiej historii swojego istnienia pojęcie inteligencji emocjonalnej było definiowane na wiele sposobów. Dla przykładu Martines (Dulewicz, Higgs 1999)definiuje inteligencję emocjonalną jako wachlarz pozapoznawczych umiejętności, zdolności i kompetencji wpływających na możliwości jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /15 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

   

  Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

  Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia egzaminacyjne z prawa rolnego

   

  1. Polityka rolna. Metody i instrumenty realizacji polityki rolnej.

  2. Prawo jako instrument realizacji polityki rolnej.

  3. Prawo rolne - wyodrębnienie, definicja, tendencje rozwoju, źródła, cechy szczególne.

  4. Podstawowe kategorie pojęciowe i konstrukcje teoretyczne prawa rolnego.

  5. Etapy rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCESJE W PRAWIE GÓRNICZYM

   

  Użytkowanie górnicze – tytuł prawny do eksploatowania kopalin

  -kopaliny należące do SP (znajdujące się wewnątrz skorupy ziemskiej)

  - umowa w formie pisemnej

  - pod warunkiem uzyskania koncesji

  - treścią jest prawo do poszukiwania, rozporządzania i wydobywania oznaczonej kopaliny (prawo wyłączne, w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

   

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.

  Artykuł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy system powierniczy

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych tworzy pod swoim kierownictwem międzynarodowy system powierniczy w celu administracji i kontroli obszarów, które mogą być tym systemem objęte na mocy późniejszych układów indywidualnych. Obszary te będą odtąd nazywały się "obszarami powierniczymi".

  Artykuł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /6 387

  praca w formacie txt

Do góry