Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie interakcji

   

  To takie działanie,gdy dwie osoby oddziałują na siebie za pośrednictwem komuikacji,modyfikując nawzajem swoje zachowanie.Ludzie nie reagują lecz interpretują wzajemnie swoje działania.Interakcja ma char. symboliczny,polega na przekazie komunikacyjnych znaków,komunikacyjnej wymianie.Interakcja to wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia teorii Meanda i Blumera

   

  Twórcą interakcjonizmu symbolicznego był G.Mead.Główną tezą było założenie ze rzeczywistość społ. sprowadza się do wzajemnych oddziaływań i działań między jednostkami.Elementarnym faktem społ.dla niego jest interakcja symboliczna – takie działanie gdy dwie osoby działaja na siebie za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy postulaty funkcjonalizmu

   

  *funkcjonalnej jedności społecznej – odnosił się tylko do społ.pierwotnych.stworzony przez Malinowskiego mówił o skłonności społ.do unifikacji kulturowej w celu zaspokojenia potrzeb

  *funkcjonalizmu uniwersalnego – przyjmuje się,ze wszystkie formy społ.i kulturowe mają funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy idealne w socjologii

   

  Wprowadził to pojęcie Max Weber.Typ idealny to nie norma lecz pewna fikcja,wytwór idealny w umyśle badacza, ma char.zbioru cech idealnych,ale jest potrzebny żeby wyjaśnić jak byłoby gdyby nie zadziałały czynniki zakłócające.Jest zbiorem idealnych cech np.gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia socjologii humanistycznej

   

  To nowe spojrzenie na człowieka,sposoby gromadzenia wiedzy o społ.,to rozumienie miejsca jedn.w społ.Socjologia humanistyczna zapoczątkowana zostala nurtemopozycji przeciw pozytywistycznej wersji nauki. Podstawy metodologiczne stworzył niemiecki filozof Wilhelm Dilthey

  *wprowadził nowy sposob badania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologizm Durkheima

   

   

  Przedstawicielem i twórcą socjologizmu był Emil Durkheim(1858 – 1917).Rozpoczął tworzenie podstaw socjologii jako nauki uniwersyteckiej.Pragnął zbudować orginalny system o własnych metodachi koncepcji. Chciał takiego określenia kierunku,aby nie wchodził on w żaden istniejący kierunek naukowy.Idea...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne założenia ewolucjonizmu

   

  Naszerzej znane koncepcje ewolucjonizmu to koncepcje Spencera i Morgana.Okres ewolucjonizmu 1860-90. Wg.Spencera społ.jest częścią natury.Społ.pierwotne zagrożone z zewn.ma char.militarny(walka o byt, konieczność jednoczenia się). Społ.militarne jest konserwatywne,oparte na przymusie centralnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy socjologii pozytywistycznej

   

   

  Socjologię pozytywistyczną uprawiali Comte,Saint-Simon.Pozytywiści wychodzili z założenia,że ludzkie działania można obserwować,opisywać i tworzyć teorie.Pozytywiści w socjologii krytykowali skostniałą filozofię i zalecali wyjście z niej.Twierdzili,ze można przenieść metody i techniki nauki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika społ.wg Comte’a.

   

   

  To teoria koniecznego i ciąglego rozwoju ludzkości.O tym rozwoju decydują czynniki:

  pierwotne :rozwój intelektualny,rozwój wiedzy,wzrost wykształcenia społ.

  Ludność przechodzi 3 fazy ewoluując :

  a)okres teologiczny – rozważanie o tym co nadprzyrodzone,religijne i boskie

  b)okres...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyka społ.wg A.Comte’a

   

  Jest to część socjologii zajmująca się strukturalno-funkcjonalnym obrazem społ.Jej zadaniem jest badanie warunków społ.egzystencji jedn.,rodziny,społ.Głównym zadaniem statyki społ.jest badanie warunków egzystencji człowieka i opis budowy wyodrębnionych stuktur społ.Strukturę tę wyobrażał sobie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt

Do góry