Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

   

  Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989 zaczęły się praktycznie w momencie wejścia w życie "Ustawy o radiofonii i telewizji", przyjętej 29 grudnia 1992 roku i obowiązującej od 1 marca 1993 roku. Ustawa ta po raz pierwszy uregulowała problemy funkcjonowania mediów elektronicznych. Usuwała ona...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa teraźniejsza

   

  Obecnie rynek prasowy w Polsce również podlega wielu przemianom. Nie są to jednak zmiany tak rewolucyjne jak na początku lat 90. Można powiedzieć, że polski rynek prasowy, stał się rynkiem "normalnym". Powstawanie nowych tytułów nie jest już tak gwałtowne i dotyczy najczęściej pism fachowych. Nowe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesy na rynku prasowym

   

  O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka", która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów, drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa rzeczywistość, nowa prasa

   

  Jednak okres pokomunistyczny to nie tylko zmiany tytułów oraz likwidacje. To również czas powstawania całkiem nowych pism. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się szczególnie zakładanie pism regionalnych, jednak od chęci do utrzymania się na rynku było dość daleko i większość tych pism upadała w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1990 - nowa prasa

   

  W 1990 roku, w wyniku obrad Okrągłego Stołu zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Instytucję, która w 1946 roku powołana została do kontroli i weryfikacji wszystkich publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Taki urząd pomagał władzom w sprawowaniu monopolu w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1989 wolność prasy

   

  Obie strony z rozmów w Magdalence uznały polski system komunikacji społecznej za przestarzały i nieodpowiedni. Należy jednak uwzględnić fakt, iż zmiany nie nastąpiły gwałtownie i okres przed 1989 rokiem był okresem przygotowawczym i wstępnym: Poszukiwanie cezur czasowych dla transformacji prasy w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrągły Stół

   

  Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy, od 6 lutego do 5 kwietnia, rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia prasy

   

   

  STALINIZACJA MEDIÓW 1947-1953

   

  UWARUNKOWANIA POLITYCZNE I DECYZJE ORGANIZACYJNE

   

  Sfałszowane wybory w styczniu 1947 roku otwierają drogę PPR do rządów mono partyjnych

  „zimna wojna” jako pretekst do zwarcia szeregów i wzmożenia czujności

  powołanie biura informacyjnego partii...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /14 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA PRASY

   

   

  POWSTANIE WARSZAWSKIEGO OŚRODKA TELEWIZYJNEGO (WOT)

   

  Ośrodek uruchomiono 30 kwietnia 1956 roku na 27 i 28 piętrze Pałacu Kultury

  W jego strukturze znalazł się dział produkcji filmowej

  Pierwsza transmisja w plenerze 1 maja 1956

   

  BUDUJEMY...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /12 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Media w PRL

   

  LIPIEC 1944 – LUTY 1945:

  MOSKWA – przygotowywania strategii propagandowo – informacyjnej;

  - marzec 1944 – pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich)

  - spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE MANIFESTU (Wanda Wasilewska przewodnicząca ZPP);

  - J. Borejsza przejmuje inicjatywę przy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /6 034

  praca w formacie txt

Do góry