Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Epikur z Samos – (IV – III)

     

    Celem jest szczęście, brak cierpień, wszelkie przyjemności. Dlaczego mamy się bać śmierci, jeżeli gdy my jesteśmy to jej nie ma, a gdy nas nie ma, to śmierć jest?

     

    Zmienność cykliczna – gdyby dotyczyło to zawsze wszystkich atomów, mielibyśmy do czynienia z cykliczną koncepcją zmiany w...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 332

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Demokryt z Abdery (V-IV w p.n.e.)

     

    Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Różne rodzaje atomów wpływają na to, jakie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /982

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Parmenides z Elei – c w p.n.e.

     

    Wyszedł od przyjęcia dwóch aksjomatów uważanych za pewne:

     

    Byt jest, a niebytu nie ma

    Byt i myślenie są tożsame

     

    Tym samym jest myśl i rzecz której ona dotyczy, bo nie znajdziesz myśli bez czegoś istniejącego, co wypowiada się w myśli. Z aksjomatów tych wydedukował Parmenides...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 531

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Heraklit z Efezu – VI -V w p.n.e.

     

    Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 257

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Filozofia

     

    Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /930

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Seksizm

     

    Seksizm, opozycyjne traktowanie obu płci wyzwalające tendencje do walki i rywalizacji z osobami płci przeciwnej; dyskryminowanie ludzi ze względu na płeć.

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /178

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cywilizacyjne wizje

     

    Cywilizacyjne wizje, pojawiające się w literaturze naukowej koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. połowie XX w. Było to związane ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową, a także z uświadomieniem sobie globalnych problemów i pojawieniem się nowej techniki...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 025

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Globalizacja gospodarki

     

    Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street, kiedy nastąpiło powszechne załamanie. Obecnie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 697

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Postmodernizm

     

    Postmodernizm, kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny będący reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwę postmodernizmu odnosi się także do zjawisk, które wystąpiły w rozwoju kultury i myśli filozoficznej po modernizmie europejskim przełomu XIX i XX w. i które są nawiązaniem do niego oraz...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 540

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Feminizm

     

    Feminizm (z łacińskiego femina – kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i obywatelki, zwracającą uwagę na potrzebę rozwiązania...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 808

    praca w formacie txt

Do góry