Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Epikur z Samos – (IV – III)

   

  Celem jest szczęście, brak cierpień, wszelkie przyjemności. Dlaczego mamy się bać śmierci, jeżeli gdy my jesteśmy to jej nie ma, a gdy nas nie ma, to śmierć jest?

   

  Zmienność cykliczna – gdyby dotyczyło to zawsze wszystkich atomów, mielibyśmy do czynienia z cykliczną koncepcją zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokryt z Abdery (V-IV w p.n.e.)

   

  Według Demokryta świat składa się z atomów i próżni na poziomie elementarnym rzeczywistości oraz rzeczy podlegających zmianom w warstwie zjawiskowej (zmysłowej). Atomy dzielą się na gatunki, których jest wiele, ale w obrębie gatunków atomy są jednakowe. Różne rodzaje atomów wpływają na to, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parmenides z Elei – c w p.n.e.

   

  Wyszedł od przyjęcia dwóch aksjomatów uważanych za pewne:

   

  Byt jest, a niebytu nie ma

  Byt i myślenie są tożsame

   

  Tym samym jest myśl i rzecz której ona dotyczy, bo nie znajdziesz myśli bez czegoś istniejącego, co wypowiada się w myśli. Z aksjomatów tych wydedukował Parmenides...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heraklit z Efezu – VI -V w p.n.e.

   

  Świat cechuje powszechna zmienność. Nie ma bytu (czegoś stałego), jest stawanie się. Wszystko jest zmienne, a w przepływie rzeczy zacierają się przeciwieństwa. Skoro wszystko jest zmienne, stała jest zmienność; ściślej – stały jest porządek dokonywania się zmian. Porządek ten bierze się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia

   

  Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seksizm

   

  Seksizm, opozycyjne traktowanie obu płci wyzwalające tendencje do walki i rywalizacji z osobami płci przeciwnej; dyskryminowanie ludzi ze względu na płeć.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacyjne wizje

   

  Cywilizacyjne wizje, pojawiające się w literaturze naukowej koncepcje i prognozy dalszego rozwoju świata. Próby nasiliły się w 2. połowie XX w. Było to związane ze skomplikowaną sytuacją międzynarodową, a także z uświadomieniem sobie globalnych problemów i pojawieniem się nowej techniki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

   

  Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street, kiedy nastąpiło powszechne załamanie. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postmodernizm

   

  Postmodernizm, kierunek w filozofii współczesnej i ruch kulturalny będący reakcją na kulturę nowoczesną. Nazwę postmodernizmu odnosi się także do zjawisk, które wystąpiły w rozwoju kultury i myśli filozoficznej po modernizmie europejskim przełomu XIX i XX w. i które są nawiązaniem do niego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feminizm

   

  Feminizm (z łacińskiego femina – kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i obywatelki, zwracającą uwagę na potrzebę rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Tara Dodano /07.04.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt

Do góry