Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kanony i nieudany mistycyzm

  Konstantynopol otrzymał pierwszy klasztor ok. 382 r. i szybko szereg następnych. Mnisi nowej stolicycesarstwa odegrali znaczną rolę w wszystkich sporach teologicznych, poczynając od macedonianizmu.Włączali się do nich niekiedy w sposób tumultyczny i stanęli w opozycji nawet do biskupa Jana Chryzostoma,gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antymonastyczne prądy

  Rozwój monastycyzmu interesował pogan, którzy jednak oceniali go według zewnętrznych pozorów.Pogański historyk Zozimos posłużył się zarzutem, często powtarzanym później, że mnisi przez wyrzeczeniesię małżeństwa są bezużyteczni dla ludzkości. Chrześcijańscy cesarze obawiali się nieraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI W KOŚCIELE - MONASTYCYZM ZACHODNI

  W Kościele na Zachodzie, życie pustelnicze i klasztorne nie wybuchło z taką intensywnością, jaką miałow Egipcie, Syrii i Palestynie, choć nurt ascetyzmu był tutaj dawny i silny. Klasztory jednak powstają wmniejszej liczbie niż na Wschodzie, są bardziej zróżnicowane w swoim obliczu i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orygenesowskie spory

  Orygenes, jeden z największych uczonych w Kościele, wywoływał już za życia entuzjastyczne uznaniedla swej nauki i gwałtowne wobec niej sprzeciwy. W IV wieku aleksandryjska szkoła uważała jego naukęza swe duchowe dziedzictwo, z którego korzystali też najznakomitsi teologowie tego wieku, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afrykańskie klasztory - reguła Augustyna

  Rozwój i wysoką rangę zdobył ascetyzm w Afryce północnej już w III wieku. Biskup kartagiński Cyprian opiekował się nim w szczególniejszy sposób. Ok. 400 r. istniało kilka klasztorów w samej Kartaginie,lecz odbiegały one od koncepcji życia mniszego u świętego Augustyna, biskupa pobliskiej Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia i nestorianizm

  Zagadnienie Trójcy Świętej było w IV wieku tak dyskutowane, że zajmując się bóstwem Logosa, JezusaChrystusa, na dalszy plan odsuwało relacje między Jego bóstwem a człowieczeństwem. Arianie wyjaśnialijedynie, że Logos przyjął we Wcieleniu tylko ciało, a nie duszę, gdyż pełnił jej funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebiusz z Vercelli - Marcin z Tours

  Ascetyzm rzymski i italski był nie mniej silny niż afrykański. Monastycyzm w Rzymie propagowałświęty Hieronim podczas pobytu w tym mieście (381-384) i przez korespondencję z Palestyny. Niektóreosoby uważały, że zrealizowanie ideałów monastycznego życia jest możliwe tylko na Wschodzie i tamsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ławry i klasztory palestyńskie

  Palestyna posiadała znaczną liczbę anachoretów na Synaju, ale najgłośniejszym stało się ich osiedle,zwane po grecku laura (ławra) w Pharan, na północ od Jerozolimy. Założył ją ok. 330 r. przybyły z Małej Azji pielgrzym Chariton (Ławra św. Charitona), która dała początek innym ławrom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór efeski

  Cesarz wysłał zaproszenie na sobór także do Rzymu i Kartaginy. Papież przyjął je, choć w odpowiedzizaznaczył, że synod rzymski dał już orzeczenie. Cyrylowi powierzył reprezentowanie na soborze wspólnejnauki o Chrystusie, a swoim legatom polecił ściśle z nim współdziałać.

  Sobór otwarto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Lérins i Marsylia

  Honorat, z zamożnej rodziny prowansalskiej, razem z przyjacielem Caprasiusem osiadł na wyspie Lerinsjako eremita. W ciągu 20 lat pozyskał wielu uczniów i ustalił dla nich swoistą regułę, opartą na wzorachegipskich. Z klasztoru lerińskiego wyszło w V wieku wielu biskupów, a Honorat został w 428 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 809

  praca w formacie txt

Do góry