Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Język podstawowych gatunków dziennikarskich

  Jeśli uznamy, że gatunki dziennikarskie stanowią pewien system, to najlepiej podzielić go na dwa podsystemy:

  1) gatunki informacyjne,

  2) gatunki publicystyczne.

  W ujęciu modelowym pomiędzy podsystemami istnieje różnica funkcji: teksty informacyjne powinny bowiem przede wszystkim powiadamiać, teksty...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

   

  Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia - Luter

   

  Moim zdaniem Luter odpowiada na główne problemy ówczesnego kościoła . To od niego zaczął się potężny ruch reformacji i to on pierwszy wystąpił przeciwko kościołowi ze swoją deklaracją 95 tez . Luter przeciwstawił się postępowaniu duchownych odrzucając odpusty i głosił postulat zniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Europie

   

  Początek renesansu w Europie przypada na koniec XV wieku i trwa do końca XVI . Zmiany zachodzące w Europie w tym czasie polegały na zdobywaniu nowych obszarów bogactw i władzy . Poszukiwano nowych sposobów zarządzania kościołem i państwem , kierowania państwem i społeczeństwem . Odrodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolo Machiavelli - XV-XVI wiek

   

  „Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

   

  W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /2 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV-XVI wiek

   

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

   

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

   

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Tomasz z Akwinu – żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r.

   

  Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kreacją - stworzenie świata aktem woli z niczego, determinizm zastąpił wolnością. Zamiast kłaść akcent na trzy rodzaje duszy, podkreślił ich jedność. Dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arystoteles ze Stagiry - 384-322 p.n.e.

   

  Był uczniem Platona , ale z czasem odszedł od jego szkoły, zakładając własną, tzw. perypatetyczną. Punktem wyjścia dla dzieła Arystotelesa była krytyka platońskiej teorii idei.

  Według Arystotelesa:

  Idee są hipostazami1 pojęć ogólnych, a nie żadną realnością (domniemanymi realnymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon (Arystokles) – 427- 347 p.n.e.

   

  (Za Sokratesem) Dostrzegł problemy jakie stoją przed filozofią, jeśli chce być ona wiedzą pojęciową (wyrażaną w pojęciach).

  Problem: „Jak (dlaczego?) możliwa jest pojęciowa (ogólna) wiedza o świecie?”

  Rozwinięcie: „Skoro poznanie ma charakter bierny (polega na odtworzeniu), to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt

Do góry