Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak powstają informacje - O pojęciu obiektywizmu w dziennikarstwie

  „Jeśli zaś idzie o wypadki wojenne, nie uważałem za słuszne spisywać tego, czego się dowiedziałem od pierwszego lepszego świadka, lub tego, co mi się zdawało, ale tylko to, czego sam byłem świadkiem, albo to, co słysząc od innych, z największą możliwie ścisłością i w każdym szczególe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /11 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagłówek tekstu dziennikarskiego

  Nagłówek to szczególnie ważny składnik wypowiedzi. Dziś mówi się już o specjalnych predyspozycjach, talencie do tworzenia wyjątkowo trafnych, chwytliwych, przyciągających uwagę nagłówków (tytułów); w redakcjach wy­soko ceni się takich „specjalistów”. Autor monografii tytułu prasowego W. Pisarek (1967)...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /19 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

  Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje

  Szczególne miejsce w tradycji dzienników w Polsce zajmuje dziennik dla publiczności Witolda Gombrowicza. Pierwszy fragment „Dziennika” Gom­browicz opublikował na łamach paryskiej „Kultury” w 1953 r., namówiony przez jej redaktora naczelnego J. Giedroycia. Kolejne fragmenty ukazywały się tam aż do śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik, traktowany głównie jako dzieło literackie

  Niejednolity, mie­szanina różnych gatunków prozy (dziennik, pamiętnik, pamiętnik z podróży, reportaż, esej, opowiadanie. Na przykład: S. Konwicki, „Nowy Świat i oko­lice”, J. Andrzejewski, „Miazga”, K. Brandys, „Miesiące” (zapiski z lat 1978-1987, ważne ze względu na wątek „aksamitnej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Alfabet (abecadło, w XIX wieku abecadlnik)

  Pamiętnik utworzony z al­fabetycznie ułożonych haseł, poświęcony przyjaciołom, osobom znajomym i znanym, ale także wrogom. Szczególnie znani autorzy abecadeł to: A. Sło-nimski, S. Kisielewski, J. Urban, S. Stomma, Cz. Miłosz (dwukrotnie: „Abe­cadło Miłosza”, Kraków 1997, „Inne abecadło” Kraków...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

  Gatunek powstały dzięki dziennikarzom i współczesnym możliwościom technicznym (magne­tofony reporterskie wysokiej klasy). W ten sposób powstały wywiady z:

  M. Wańkowiczem - „Wańkowicz krzepi” (K. Kąkolewski), A. Watem „Mój wiek XX” (Cz. Miłosz), G. Herlingiem-Grudzińskim, „Rozmowy w Dragonei” (W...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

  Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

  Na przykład: J. Iwaszkiewicza, „Książka moich wspomnień” oraz Cz. Miłosza, „Rodzinna Europa”.

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik dla publiczności

  Pisany na bieżąco (i publikowany w tygo­dniku lub miesięczniku, gdzie zastępuje felieton lub kronikę). Szczególnie warte lektury są te pisane przez J. Andrzejewskiego, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Bobkowskiego.

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki i ich rodzaje - Dziennik prywatny

  Pisany „do szuflady”, zwykle z myślą o publikacji pośmiertnej. Szczególnie cenne są dzienniki pisarzy (artystów), np. J. Czapskiego, M. Dąbrowskiej, J. Iwaszkiewicza, M. Lechonia, Z. Nałkowskiej, L. Tyrmanda, także polityków i dziennikarzy, np.: W. Gomułki (1994), M.F. Rakowskiego (1998); S. Kisielewskiego...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry