Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE KOMUNIKOWANIA

  -  komunikowanie bezpośrednie  (kiedy dochodzi do bezpośrednich interakcji pomiędzy nadawcą a odbiorcą) – interakcja bezpośrednia

  -  komunikowanie pośrednie  (kiedy komunikowanie zachodzi za pośrednictwem dodatkowego środka komunikowania – medium) – interakcja pośrednia

   -  komunikowanie...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POZIOMY KOMUNIKOWANIA

  -  intrapersonalne,

  -   interpersonalne,

  -  grupowe i międzygrupowe,

  -  organizacyjne (instytucjonalne),

  -  masowe

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA KOMUNIKOWANIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

  -  komunikowanie jako niezbędny proces nawiązywania kontaktów międzyludzkich

  -  komunikowanie jako mechanizm, dzięki któremu istnieją i rozwijają się stosunki między ludzkie

  -  komunikowanie jest podstawowym czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju człowieka jako istoty społecznej

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKOWANIA

  •  zakłócenia zewnętrzne, związane z otoczeniem zewnętrznym procesu komunikowania: nieodpowiednia temperatura (upał lub chłód), uszkodzony odbiornik, przerwa w nadawaniu fal radiowych czy telewizyjnych;

  •  zakłócenia wewnętrzne, czyli uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników procesu komunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY PROCESU KOMUNIKOWANIA

  -  nadawca

  -  przekaz (treść+forma)

  -  kanał

  – droga, jaką przekaz przechodzi od nadawcy do odbiorcy

  -  odbiorca

  -  kontekst sytuacyjny

  – warunki, w jakich dochodzi do procesu

  -  szumy

  -  reakcja a sprzężenie zwrotne

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KOMUNIKOWANIA

  -  przemieszczanie się ludzi i przedmiotów w przestrzeni, dzięki środkom lokomocji takim, jak: pociąg, samochód, samolot

  -  oraz przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

  Z wyobrażeniem, że dziennikarze są w stanie przekazywać obiektywnego obrazu rzeczywistości, pożegnano się przede wszystkim pod wpływem pracy Winfrieda Schulza o konstruowaniu rzeczywistości w mediach informacyjnych (Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, 1976). Schulz wskazuje na...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają informacje - Ramy interpretacyjne (framing)

  Innym podejściem, wyjaśniającym zmiany dokonywane przez dziennikarzy w sposobie selekcji informacji, jest koncepcja framingu (uramowienia). Rama rozumiana jest tutaj jako pole możliwej interpretacji, jako struktura poznawcza w świadomości dziennikarza, która ułatwia selekcję i przetwarzanie informacji...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /7 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają informacje - Wartość informacji

  Dyskusja wokół wartości informacji, czyli wokół kryteriów, za pomocą których wiadomości są poddawane selekcji, wiąże się w szczególności z badaniami Waltera Lippmanna. To on użył po raz pierwszy w 1922 roku w swej pracy Public Opinion (Opinia publiczna) pojęcia „wartości wiadomości" (news value) i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /11 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstają informacje - Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung)

  Przedmiotem tych badań są sposoby kontrolowania treści przekazywanych przez środki masowego przekazu oraz lokalizacja odpowiednich instancji kontrolnych. Pojęcie selekcjonera infor­macji (gatekeeper) używane jest w literaturze w nawiązaniu do badań Kurta Lewina. Lewin (1951; 1958) rozwijał te badania w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /10 002

  praca w formacie txt

Do góry