Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Motywacja a sprawność działania

   

  Wielu ludzi zauważa, że wtedy, gdy im na czymś szczególnie zależy, potrafią wykonać rzeczy, których w innych warunkach nie byliby w stanie zrobić, że w tej sytuacji ich inteligencja okazuje się bardziej efektywna, że przychodzą im do głowy liczne pomysły, że lepiej spostrzegają i rozumieją, co...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ pragnienia sukcesu

   

  Jednym z motywów, który odgrywa ważną rolę pobudzająca do wysiłku w nauce szkolnej, jest pragnienie sukcesu.

  Siła pragnienia sukcesu determinuje m. in. następujące ważne cechy działania:

  - poziom osiągniętych rezultatów,

  - wytrwałość w dążeniu do celów

  - gotowość do podejmowania trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ motywów na kierunek działania

   

  Człowiek u którego powstały sprecyzowane pragnienia, kieruje się zasadą selekcji, zasada ta to motyw. Pierwsze objawy selekcji obserwuje się u dzieci ok. 7 - 8 miesiąca życia.

  Selekcjonujący wpływ pragnień wzrasta w miarę zbliżania się, a maleje w miarę oddalania od przedmiotu pragnień. Trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie motywacji

   

   

  Motywację (natura zjawisk motywacyjnych) można określić jako psychiczny proces regulacji. Wpływa ona na przebieg procesów umysłowych i steruje działaniami w ten sposób, aby zapewnić równowagę między jednostką a otoczeniem oraz jej rozwój.

  Motywacja to proces psychicznej regulacji, od którego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka emocji

   

  >

   

  >

  >

   

  >

  Motywacja jest siłą poruszającą do działania i ukierunkowującą je na określone cele. Cel można podzielić na dodatnie i ujemne. Cele dodatnie to takie, które człowiek pragnie osiągnąć, a cele ujemne to takie, których człowiek stara się uniknąć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA AGENDA - SETTING

  -  koncepcja porządku dziennego

  -  mass media decydują o tym, iż odbiorcy – oprócz tego,  że uzyskują informacje o wydarzeniach – nabywają również przekonania o wartości poszczególnych problemów

  -  proces tworzenia przekonania

  *wartości danego zdarzenia

  *  autentyczne wydarzenia i sprawy

  *  selekcja...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ODDZIAŁYWANIA KOMUNIKATU MASOWEGO

  -  wstępna selekcja mediów i treści, związana z oczekiwaniami odbiorcy co do zaspokojenia potrzeb;

  -  identyfikacja przekazu;

  -  identyfikacja kodów zawartych w komunikacie;

  -  odczytywanie zawartości przekazu- przypisanie określonego znaczenia słowom, obrazom i dźwiękom użytym do jego kodowania;

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola, funkcje i zadania mediów

  ROLA MEDIÓW

  -  ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa  

  FUNKCJE MEDIÓW rezultaty stosowanych sposobów działania  

  ZADANIA MEDIÓW -  planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)  

  PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH

  -  mass media w procesie przekazywania informacji

  -  mass media...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERY PODSTAWOWE FAZY BADAŃ

  -  model masowego komunikowania bodziec-reakcja

  -  model bodziec-reakcja uwzględniający rolę osobowości

  -  model zróżnicowanego wpływu mass mediów na zróżnicowanych odbiorców

  -  model  zindywidualizowanego i dwukierunkowego procesu komunikowania mediów z...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYTORIUM

  -  zbiorowość odbiorcza złożona z osób, które uczestniczą bądź uczestniczyły w odbiorze konkretnego przekazu (filmu)

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /boguslaw Dodano /08.04.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt

Do góry