Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Metoda "przed i po"

   

  Analizując znaczenie roli emocji wykorzystywanych w reklamach, warto wspomnieć o metodzie "przed i po" ("before & after"). W metodzie tej wykorzystuje się czas jako element mający na celu porównanie dwu przeciwstawnych sobie sytuacji, w których mogą znaleźć się potencjalni klienci. Pierwsza sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seks w reklamie

   

   Omawiając temat wykorzystywania emocji nie sposób nie wspomnieć o motywie seksualnym w reklamie. Wprawdzie seks kojarzy się raczej z przyjemnymi doznaniami i w grę wchodzą pozytywne emocje, postanowiłam osobno o tym napisać ze względu na ich specyficzny charakter. Nie jest żadną tajemnicą, iż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola negatywnych emocji w reklamie

   

      Rola negatywnych emocji w oddziaływaniu reklam jest nieco bardziej złożona. Podczas przeprowadzonych badań uczestnikom pokazano trzy filmy, w których pracownik banku zachęcał do używania kart kredytowych . W pierwszym z nich mężczyzna koncentrował się na tym, że łatwiej jest za pomocą karty...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie emocji pozytywnych w reklamie

   

  W walce o konsumenta pomysłodawcy reklam sięgają po coraz to bardziej wyrafinowane metody manipulacji ludzkim umysłem. Wiele osób jest jednak przekonanych, że są uodpornione na reklamy. Powodem tego najprawdopodobniej jest zbyt wielka ilość reklam telewizyjnych, radiowych, w magazynach czy na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /4 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo internetowe

   

  Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /26 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

   

  Carl Gustav Jung urodził się 26 lipca 1875 roku w Keßwil (kanton Turgowia) w Szwajcarii. Szkołę i studia medyczne ukończył Jung na Uniwersytecie Bazylejskim. Doktoryzował się na podstawie pracy O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Był psychiatrą, psychoanalitykiem , twórcą psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /29 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty mobbingu

   

  W społeczeństwach wysoko rozwiniętych, społeczność domaga się coraz więcej bezpieczeństwa i uczciwości. Bezpieczeństwo gwarantowane jest zapisem w Konstytucji RP. W Rozdziale II, zatytułowanym “Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” poświęcone temu zagadnieniu są między...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /4 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto jest najczestrzą ofiarą mobbingu

   

  Czy ofiary molestownia moralnego odznaczają się jakimiś specyficznymi cechami osobowości? Na molestowanie moralne narażone są zazwyczaj osoby słabe lub wyjątkowo wrażliwe. Często są to również ludzie o silnej osobowości, nie wahający się otwarcie głosić swoje poglądy, jednostki zrealizowane i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak walczyc z mobbingiem

   

  Mobbing jest patologią, na wystąpienie której ma wpływ wiele czynników. Przeciwstawienie się terrorowi psychicznemu w miejscu pracy lub zapobieganie, wczesne wykrywanie objawów mobbingu i likwidacja ich w najwcześniejszych stadiach wymaga podjęcia działań wspartych silnym systemem prawnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /3 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wyróżnicające mobbing

   

  Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing. Poniżej wymienione są cechy mobbingu, które Leymann1 podzielił na 5 grup:

  Odziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

  Ograniczanie przez przełożonego oraz kolegów możliwości wypowiadania się

  Stałe przerywanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Kate Dodano /09.04.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt

Do góry