Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Papież Zozym i Julian z Eklanum

  Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat i papieże

  Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn i semipelagianie

  Biskup z Hippony, obdarzony przez potomnych tytułem doktora łaski, długo zajmował się jej zagadnieniamii dopiero przy końcu życia dał ostateczne sformułowania, w których znalazły się wypowiedzi opredestynacji człowieka i zbawczej woli Boga. Obu tym problemom poświęcił w szczególniejszy sposóbswe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty I i Leon Wielki

  Jako drugi następca Syrycjusza, bezpośredni zaś po Anastazym I, Innocenty (399-402), posiadał rozwiniętąświadomość prymatu rzymskiego, określa jąć siebie jako głowę i wierzchołek (caput et apicem) episkopatuw całym Kościele. Podkreślał, że biskup rzymski jest najwyższą instancją apelacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List dogmatyczny i synod „zbójecki”

  Cesarz wyznaczył sobór ponownie w Efezie na l sierpnia 449 roku i zaprosił imiennie wielu biskupów,ale także wsławionego walką z nestorianizmem archimandrytę syryjskiego Barsumasa, któremu wbrewzwyczajowi przyznano prawo do udziału i głosu na soborze.

  Papież Leon Wielki został także zaproszony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalcedon - sobór i rozłam

  Na protesty Leona Wielkiego i domaganie się prawdziwego soboru odpowiedział cesarz, że patriarchazachodni nie ma mieszać się do spraw Kościoła na Wschodzie. Sytuacja zmieniła się całkowicie, gdyTeodozjusz II niespodziewanie zmarł (28.06.450), Chryzafios został stracony, a Pulcheria i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK I ŁASKA BOŻA

  Kościół z zachodniej części cesarstwa uczestniczył małą liczbą swoich biskupów w soborze efeskim ichalcedońskim, na co wpłynęło nie tylko mniejsze nasilenie w nim nestorianizmu i monofizytyzmu orazwielka odległość geograficzna, ale również własne problemy kościelne i teologiczne Zachodu.

  Donatyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Pelagiusz, mnich z Brytanii, który prowadził przykładne życie, propagował ideały ascetyczne i uprawiałumiejętnie kierownictwo duchowe, opuścił z nie znanych nam przyczyn ojczyznę i przybył do Rzymu(ok. 390). Do grona ludzi, którzy tam poddali się jego duchowemu kierownictwu, przyłączył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedność Chrystusa i monofizytyzm

  Nowe pokolenie ludzi wznowiło w 446 r. dyskusje chrystologiczne: Domnos biskup antiocheński od 442 roku, Dioskoros biskup aleksandryjski od 444 roku i Flawian biskup konstantynopolitański od 446 roku.

  Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNISI I SOBORY CHRYSTOLOGICZNE

  Bujny rozkwit życia monastycznego niósł z sobą pewne niebezpieczeństwa, zwłaszcza na Wschodzie.Mnisi, najczęściej zapoznani z teologią tak jak ogół laików, angażowali się w zawiłe spory teologiczne,mniej dla racji naukowych, więcej ze względów ascetycznych. Kolejne dyskusje teologiczne na początku V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry