Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia normatywna

   

  Ekonomia normatywna stawia sobie za zadanie stworzenie idealnego modelu gospodarczego i optymalnego wzorca postępowania w świecie gospodarki. Wszak­że stojące za ekonomią odmienne ideologie prowadzą do wielości tych modeli. Stąd określanie ekonomii jako teorii stronniczej, zwłaszcza w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ JEDNOSTKI A MORALNOŚĆ ZBIOROWOŚCI

   

  W re­fleksji etycznej, a także w praktyce moralnej, różnie są rozkładane naciski na okre­ślone wartości i zasady moralne - różne są ich konfiguracje. Wartości te i zasady ujawniają się nie tylko w tzw. życiu osobistym, lecz także, na ogół, w ścisłym związ­ku z praktyczną, społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZINy zainteresowania etologii

   

  Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie.

  Psychologię moralności. Przedmiotem tych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka?

   

  Etyka natomiast to dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością, teoria, usys­tematyzowana wiedza dotycząca moralności.

  W praktyce jednak, także w teorii, zwłaszcza w odniesieniu do grup zawodo­wych, do polityki i życia gospodarczego pojęć tych używa się w tym samym zna­czeniu. Zamiennie używa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest moralność?

   

  Używanie określeń: "moral­ność", "problematyka moralna", "rzeczywistość moralna", "konflikt moralny", "war­tości i zasady moralne", "kodeks moralny" oraz "etyka", "problematyka etyczna", "refleksja etyczna", „poziom etyczny", "kodeks etyczny" itp. - wywołuje wiele nie­jasności i wymaga ustalenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY

   

  ŚWIATOPOGLĄD AKSJOLOGICZNY, upowszechniany od kilku lat w środowiskach katolickich, akceptujących wartości, czerpane z heideggeryzujących scaleń twierdzeń egzystencjalizmu i fenomenologii, z głównych poglądów Kanta i Hegla, z zakwestionowań roli i dominacji intelektu w filozofii, pomijających...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna - ważne pojęcia

   

  Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /46 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysonans poznawczy

   

  Dysonans poznawczy to popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania dwóch lub więcej nizgodnych ze sobą elementów poznawczych, następnie określany jako konsekwencja zaangażowania się w działanie, które jest sprzeczne z koncepcją siebie jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgodność sędziów kompetentnych

   

  Zgodność sędziów kompetentnych to stopień zgodności pomiędzy dwiema osobami albo większą liczbą osób, które niezależnie obserwują i kodują grupę danych; poprzez pokazanie, że dwóch lub więcej ekspertów niezależnie obserwujących i kodujących dochodzi do tych samych obserwacji, badacze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna

   

  Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry