Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola społeczna

   

  Kontrola społeczna – kontrola ludzi nad ludźmi, wzajemna kontrola społeczna. Zjawisko to zdefiniował amerykański socjolog Edward Ross. Kontrolę tą głównie spełnia społeczeństwo nad jego członkami. Jest to zamierzone panowanie społeczeństwa nad jednostkami. W przeciwieństwie do działań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia gospodarcza

  Socjologia gospodarcza powstała na początku XX w. W niektórych krajach (np. we Francji) socjologia była przeciwwagą dla ekonomii. Wg ekonomistów ludzie dzielą się na tych, którzy wytwarzają i nie wytwarzają PKB. Socjologia jest temu przeciwna, ponieważ ci, którzy go tworzą mają większe prawa do jego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia

   

   

   

  Socjologia – nauka o związkach człowieka ze społeczeństwem, badająca związki między ludźmi. Rozróżnia następujące struktury społeczne: grupy, klasy, warstwy. Nauka o bycie człowieka i społeczeństwa.

  Socjologia bada społeczeństwo w ujęciu (teorie):

  statycznym – badania przekrojowe w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA REKLAMY

   

  Reklama jest nieodłącznym elementem działalności go­spodarczej - i warunkiem jej rozwoju oraz efektywności. Toteż istnieje wiele publikacji poświęconych istocie, celom, rodzajom, technikom skutecznej reklamy. Istnieje też wie­le publikacji poświęconych etyce reklamowej, istnieją wyodrębnione z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korupcja

   

  Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne­gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła­nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni.

  Działalność gospodarcza, zwłaszcza w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA KUPIECKA.

   

  Handel, ze względu na swą spektakularność, najbardziej widoczne oraz powszechne relacje: sprzedający-nabywca, był przez całą historię cywi­lizacji przedmiotem równie powszechnego-oglądu oraz wartościowania moralnego. Był też zawsze adresatem reguł moralnych, zawieranych w różnych "Radach dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACODAWCA-PRACOWNICY.

   

  Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za­chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra­cownikom, za których płacą podatki i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka biznesu

   

  Pojęcie "etyka biznesu" odnosi się, rzecz jasna, do legalnej działalności gospo­darczej, nie zaś do zawodów i praktyk nielegalnych, jak ów "płatny zabójca", prze­myt, "przemysł" i handel narkotykowy, grupy mafijnie, które ze swej istoty są sprzeczne z prawem i zasadami moralnymi.

  Pojęcie to występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO DO ZYSKU I BOGACTWA

   

  Istotą działania biznesu jest osiąganie korzyści, zysku - z nim wiąże się pojęcie sukcesu i efektywności. Zysk ma oznaczać bogactwo, uprawianie biznesu także gromadzenie bogactwa.

  I te pojęcia oraz dotycząca ich kwestia są niezwykle kontrowersyjne, tak w wy­miarze teoretyczno-ideologicznym, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /7 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY.

   

  Praca ludzka jest podstawą życia gospodarczego oraz przedmiotem, do którego odnosi się moralność, a moralność społeczna w szczególności.

  Problematyka pracy ludzkiej jest ściśle powiązana z kwestiami sensu istnienia, szczę­ścia, losu ludzkiego, a także postępu społecznego, sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Mackenzie Dodano /09.04.2011 Znaków /6 833

  praca w formacie txt

Do góry