Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sport.

   

  Sport jest w Niemczech najbardziej lubianą formą spędzania wolnego czasu. Zamiłowanie do sportu wyraża się nie tylko poprzez oglądanie transmisji telewizyjnych, lecz przede wszystkim z przynależności do jednego z ponad 86 tys klubów sportowych, będących członkami zrzeszenia „Niemieckiego Związku...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /6 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzież

   

  Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /5 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KILKA CZYNNIKÓW, KTÓRE DECYDUJĄ O DOBORZE INFORMACJI

  -  jednoznaczność – im bardziej jest przejrzyste i jednoznaczne dane wydarzenie, tym większe prawdopodobieństwo, ze zostanie uznane za wydarzenie;

  -  zaskoczenie  – prawdopodobnie również w sytuacji, kiedy dane zdarzenie jest zaskakujące, może stać się wydarzeniem;

  -  mała odległość w czasie – czyli...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobieta i społeczeństwo

   

  „Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni”, głosi Ustawa Zasadnicza. To postanowienie konstytucyjne jest jednoznaczne. Mimo to stanowi raczej zalecenie niż odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Dlatego też konstytucyjne i ustawowe gwarancje równouprawnienia zostały poszerzone. Do dziś kobiety...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /4 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy społeczne i Rodzina

  Komunikacja społeczna

  Interakcje społeczne to inaczej wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek, które charakteryzuje określony cel oraz skierowanie ku innym ludziom.

  Jest to podstawowy element komunikacji społecznej, którą możemy podzielić na: werbalną i niewerbalną.

  Komunikacja niewerbalna to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /6 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe

   

  Na naszych oczach, w naszej obecności i nierzadko także przy aktywnym udziale zamykany jest pewien rozdział w historii cywilizacji, w tym także w sferze komunikowania międzynarodowego. Kończy się epoka przemysłowa, rozpoczęta jeszcze w XVIII wieku, a zaczyna cywilizacja informacyjna, która – zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /14 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASA ROBOTNICZA

  Po II Wojnie Światowej z industrializacją [1][1] kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE STRATYFIKACJI

   

   

  Wielu socjologów próbowało wyjaśnić za pomocą różnych teorii istnienie stratyfikacji społecznej. Najbardziej popularne były trzy spośród nich.

  Teoria konfliktu (KAROL MARKS) zakłada że istnieją tylko dwie podstawowe klasy w społeczeństwie: ci, którzy posiadają środki produkcji, oraz ci którzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATYFIKACJA

   

  We współczesnym społeczeństwie występuje podział na kilka kategorii, a przynależność do jednej z nich daje bardziej lub mniej korzystną pozycję danej jednostki w społeczeństwie. Różnice pomiędzy tymi kategoriami społecznymi nazywa się zróżnicowaniem społecznym. Jeśli ludzie w tych kategoriach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interakcja

  Interakcja – akcja – reakcja, jej uczestnicy wzajemnie na siebie oddziałują. Zakłada uczestnictwo 2 osób, stron. Odbywa się w określonym celu, skierowana jest do określonej osoby. Przeżywanie pewnych odczuć, porządkowanie pewnych opinie o drugim człowieku (fizyczne, werbalne – głos. Gestykulacja, gesty...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry