Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stany społeczne wg Webera

   

  Położenie stanowe wyznacza w przeciwieństwie do czysto ekonomicznych kryteriów położenia klasowego pozytywna lub negatywna ocena społeczna szacunku, wiążąca się z jakąś wspólna właściwością przysługującą wielu osobom.

  4 koncepcje stanów:

  Teora własnościowo–polityczna – kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny

   

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

  System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrostruktura

   

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

   

  Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne.

  Teorie cykliczne reprezentowane były przez: VILFREDO PARETO, KAZIMIERZA KELLES-KRAUZA oraz PITIRIMA SOROKINA.

  Cechą charakterystyczną tych teorii było to, iż głosiły one, że rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /12 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

  -  wpływ w płaszczyźnie poznawczej

  -  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości

  - media stanowią ważne źródło informacji

  o świecie

  o  odbiorca aktywny

  - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radio i telewizja

  W 1997r. na terenie RFN istnieje jedenaście krajowych ośrodków radiowo-telewizyjnych, jedna rozgłośnia prawa federalnego i stacja telewizyjna ZDF. Największym ośrodkiem radiowo-telewizyjnym jest Westdeutscher Rundfunk, który zatrudnia 4400 pracowników. Każdy krajowy ośrodek radiowo-telewizyjny produkuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE

  -  wpływ – wszelkie oddziaływania wynikające z odbioru komunikatu wysłanego przez nadawcę

  -  wpływ mass mediów jest wypadkową wielu czynników, leżących po stronie nadawcy – przekazu – mediów - odbiorcy oraz czynników zewnętrznych wobec samego procesu komunikowania masowego

  -  po stronie odbiorców -...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prasa

   

  Lektura gazet cieszy się w Niemczech dużą popularnością. Pod względem ilości gazet na 1000 mieszkańców Niemcy plasują się na siódmym miejscu w Europie. 80% obywateli czyta gazetę codziennie, przeciętnie przez 30 min. Na rynku prasowym dominują dzienniki lokalne i regionalne. W dni powszednie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mass media i opinia publiczna

   

  Artykuł 5 Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura nie istnieje. RFN jest jednym z nielicznych krajów, w których państwo respektuje silną pozycję wolnościowej prasy.

  Obywatel może dokonać wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły i wspólnoty religijne.

   

  Ponad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,6 mln ewangelików i 27,5 mln katolików. Kościół w Niemczech nie jest instytucją państwową i nie jest kontrolowany przez państwo. Kościoły mają status samodzielnych korporacji publiczno-prawnych. Stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /5 560

  praca w formacie txt

Do góry