Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kultura a cywilizacja

   

  Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja . Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /28 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Max Weber

   

  Max Weber – najgruntowniejszy badacz kapitalizmu – wolny rynek ukształtował się dopiero w kapitaliźmie, co doprowadziło do ukształtowania się dwubiegunowej koncentracji – kapitału oraz pracy. Klasy społeczne – grupy ludzi o różnych szansach życiowych (różnych szansach otrzymywania dóbr, usług i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW NA KONTAKTY POŚREDNIE

  -  ludzie mają dostęp do informacji z odległych źródeł, bez wychodzenia z domu

  -  możliwość zdobycia wiedzy o warunkach życia zasadniczo odmiennych od naszych

  -  możliwość porównania z innymi obszarami kulturowymi o  odkrycie wielu wspólnych elementów

  o  zdystansowanie się wobec własnej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologia

   

  Ontologia – dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu, charakterem i strukturą rzeczywistości (Czy istnieje jeden byt / rodzaj rzeczywistości czy jest ich więcej i jakie ma / mają właściwości?).

   

  W badaniach mogą zaistnieć takie zjawiska jak:

  Nieodróżnianie tematyki ontologicznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE

  1.  kompresja czasu  

  •  doświadczanie symultaniczności – doświadczanie wielu wydarzeń jako dziejących się w tym samym czasie/w tym samym miejscu

  •  wpływ mass mediów – nowy rodzaj symultaniczności - doświadczanie wydarzeń dziejących się w tym samym czasie w różnych zakątkach świata

  • ...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna i etnograficzna

   

  Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków.

  Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi cechami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny i jego funkcje

   

  Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marginalność społeczna

   

  Marginalność jest związana ze spadkiem znaczenia danej grupy w społeczeństwie m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez większość. Dotyczy często...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja

   

  Dyskryminacja to nierówne, negatywne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych przez odmawianie im udziału w prawach, przywilejach, prestiżu czy władzy; oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub domniemane cechy np.: przynależność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

  1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

  a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

  b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

  c)  dzieci muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 086

  praca w formacie txt

Do góry