Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Model intuicyjno - syntetyczny

  ▪ zw z prawą półkula- prawa- poznanie syntetyczne, intuicja, telepatia, uczucia

  ▪ świat nie do końca poznawalny

  ▪ wiedza o świecie nie daje władzy nad innymi, pomaga we władzy nad sobą

  ▪ by poznać świat należy go zrozumieć, poznać formę, postać, rytm, dostrzec analogie między kat- 1 do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia na Konferencji w Bretton Woods w USA, w 1944 r., a swoją działalność rozpoczął 01.03.1947r.

  Była to wola 44 państw (w tym ZSRR) by radzić, jak pomóc światu podnieść się ekonomicznie z gruzów II wielkiej wojny. Dlatego wymyślono fundusz...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /7 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia międzynarodowe

   

  Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu, powstałych między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach, należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych ( nieodpłatnych).

  Rozliczenia mogą być dokonywane w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /10 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model analityczno - logiczny

  ▪ zw z półkulą lewą - myślenie logiczne, zdolności analizy, mowy

  ▪ Świat poznawany w sposób sys i stopniowy, dzięki kumulacji wysiłków pokoleń

  ▪ droga poznawania świata: koncentracja na wybranym zj, uchwycenie max l el, indukcja twierdzenia ogran do bad przedm

  ▪ dzięki formułom logicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA W INTERNECIE

  -  brak bezpośredniego kontaktu fizycznego

  -  możliwość ujawniania tylko niektórych elementów swojej tożsamości, można podszywać się pod kogoś innego bądź pozostać anonimowym

  -  w Internecie w zasadzie łatwiej jest rozszyfrować płeć niż wiek

  -  w Internecie proces tworzenia pierwszego wrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWANIE TOZŚAMOŚCI W DOBIE MASS MEDIÓW

  -  tożsamość budowana w oparciu

  o konformizm

  o  nadmiar informacji może rodzić lęk i poczucie zagubienia

  o  w obawie przed samotnością i lękiem, człowiek może dążyć do bezgranicznego podporządkowywania się oczekiwaniom społecznym

  o  człowiek bez tożsamości

  o  wobec braku trwałej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE RODZINY

   

  Rodzina będąc elementem struktury społecznej poprzez swe funkcje socjalizacyjne jest związana z kulturą. Dlatego wszelkie zmiany w niej zachodzące mają swoje odzwierciedlenie w przekazywanych wartościach i normach. Popularne rysowanie różnicy między rodziną wielopokoleniową społeczeństwa agrarnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WIEDZY

   

  Zgodnie z przyjętym stanowiskiem o wieloczynnikowym podłożu powstania kapitalizmu zajmiemy się teraz kolejnym obszarem szeroko rozumianej kultury. Będzie to szeroko rozumiana wiedza. W jej zakresie rozważymy rolę nauki, języka oraz wiedzy osobistej pojedynczego człowieka. Omawianych obecnie aspektów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE RELIGII

   

  Pierwszym rozpatrywanym czynnikiem mającym wpływ na powstanie kapitalizmu i nowoczesnej gospodarki będzie religia. Konfrontując ze sobą pewne cechy poszczególnych systemów wierzeń będziemy szukali w nich przyczyn określonych wzorów i postaw mających duże znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cintia Dodano /10.04.2011 Znaków /12 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSEKWENCJE NEGATYWNEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ

  -  teoria transferu pobudzenia– telewizja nie tyle namawia do zachowań agresywnych, co wyzwala silne emocje, które mogą być w efekcie przełożone na agresję

  -  katharsis – symboliczne rozładowanie emocji poprzez oglądanie scen drastycznych

  -  silny wpływ na dzieci, nie są w stanie kontrolować swoich...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry