Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

  Uzależnienie od Internetu nie jest zespołem jednorodnym. Manifestuje się pod postacią różnych zespołów zachowań, które można pogrupować w kilka podstawowych form mogących u uzależnionego występować łącznie

  Internetowa pornografia

  Kopiowanie filmów i muzyki

  Gry sieciowe...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzależnienie medialne

  Obserwujemy je zwłaszcza w odniesieniu do komputerów. Miłośnicy tego wynalazku nie szukają związków z innymi ludźmi, jego życia toczy się w wymiarze wirtualnym.

  Lista obaw i zastrzeżeń związanych z nowoczesnymi mediami jest długa. Nie ulega wątpliwości, że jest to potężne narzędzie kształtujące...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura medialna

  Kultura medialna jest natomiast oparta na przekazie audiowizualnym (obrazie i dźwięku), które przede wszystkim oddziałują na sferę emocjonalną odbiorcy. Na rozwój tej kultury wpłynął niewątpliwie szybki rozwój środków masowego przekazu- radio, telewizja czy Internet. Człowiek nie jest już tak bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /11 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAJOMOŚĆ SKRÓTÓW POPULARNYCH INSTYTUCJI ORAZ PRZYWÓDCÓW NIEKTÓRYCH PAŃSTW

  Wyniki sondażu dostarczają także informacji o tym, w jakim stopniu Polacy znają skróty instytucji krajowych i międzynarodowych używane często w publicystyce i informacji oraz czy orientują się w jakich państwach przywódcami są wymienione w ankiecie osoby.

  Znajomość skrótów nazw instytucji

  Badanym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

  W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności. Ta część badania miała charakter testu. W...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /4 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

  Ponad połowa widowni telewizyjnej skarży się, że w pełnym rozumieniu informacji telewizyjnych największą przeszkodą jest cytowanie niejasnych, zawiłych wypowiedzi polityków. Ponad jedna czwarta osób stwierdza sama, że w programach informacyjnych nie wszystko jest dla niej zrozumiałe ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK KULTURY I NATURY

  Kultura to narzędzie adaptacyjne człowieka do środowiska.

  Relacja środowiskowa nie była często podejmowana do XIXw.

  1973r. – nastąpił kryzys ekonomiczny. Ceny na rynku ropy znacznie się podniosły i poszukiwano nowych surowców. Wykorzystywanie środowiska, żeby przyszłe pokolenie mogły z niego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /5 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY PRZESTRZENI

  Miejsce

  W ujęciu klasycznym związane jest z miejscem jej zaistnienia, odbioru lub przechowania

  W ujęciu wirtualnym informacja znajduje się w określonym miejscu które możemy zdefiniować

  Czas

  Może być zdobyta w zahaczonym i zakresowo wyznaczonym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE CECHY I FUNKCJE KULTURY MASOWEJ

  Jest instrumentem manipulacji

  Brak stosunku wobec życia

  Zanik krytycznego myślenia

  Rozerwany jest czas i przestrzeń

  Negatywne skutki względem wychowania

  Utowarowienie produktu jako element miałki i trywialny

  XX – zmiana struktury stosunków społecznych, społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I OCENA KULTURY MASOWEJ

  CECHY KULTURY MASOWEJ:

  System technicznego przekazu ( należy odwołać się do koncepcji Zygmunta Baumana)

  Ogromna liczba odbiorców

  Homogenizacja treści kulturowych

  Braki autonomii kulturowej

  OCENA KULTURY MASOWEJ:

  Popularność może mieć kryterium pozytywne

  Demokratyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry