Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Socjologia kultury

  Styl życia- zespół codziennych zachowań, specyf dla danej zbiorowości lub jedn; char sp bycia odróżnia zbiorowość czy jedn od innej; zl z:

  a) zachowań ludzi zróżn co do zakresu o formy

  b) motywacji zachowań

  c) funkcji rzeczy- rezultat, cel lub instrument zachowań

  Perspektywa homo eligens- rozważania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICTWO W KULTURZE

  Bycie w kulturze- wew dyspozycje do rozumienia wzorców kult i wyn z nich zachowań ludzi, rozumienia wytworów kult, umiejętność ich wytw i przetw; wyn z kompetencji kult

  Aktywność kulturowa- działania podejm (lub gotowość) w celu poznania wart kult (dzieł literackich, plast, teatr, muzycznych)

  Recepcja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /6 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

  Osobowość org cech wew przez które człowiek dośw i reaguje na świat i siebie; zaczyna się od dzieciństwa i trwa przez pr socjalizacji i internalizacji wartości, kszt ją życie społ-kult.

  Osobowość ukł stałych cech i mech wew, zdeterminowane czynnikami nat (gen, klimat, fizjograficznymi), społ- kult...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /7 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

  Sztuka Tatarkiewicz (def alternatywna): odtwarzanie rzeczy, konstruowaniem form, wyrażanie przeżyć- jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, odtwarzania jest zdolny zachwycać, wzruszać, wstrząsać.

  ▪ ludzie włączeni są w życie sztuki, a sztuka w życie ludzi- jest społ

  ▪ fakt artystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /10 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura narodowa u korzeni

  Państwo-instytucja obejm organy władzy i admin publ, sieć rozciągniętą na obszarze ogran, przestrzennie i prawnie w zal od okr hist; zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Naród- zbiorowość społ o char kult wspólnoty

  Społeczeństwo obywatelskie:

  Hegel- antyteza rodziny jednoczonej z rodziną w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język jako wartość rdzenna

  Teoria wartość rdzennych- przydatna do zrozumienia pr zachowywania, modyf i zaniku jęz mniejszościowych w społecz wielokult

  ▪ aspekty kultury mają różne znaczenie dla utrzymania stabilności gr- istotne el- oś, wokół której nast identyf i organiz całego sys społ

  Koncepcja kultury szczątkowej- kult...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Zapping

  Sposób oglądania telewizji polegający na szybkim przełączaniu pilotem z jednego kanału na drugi. Widz przegląda poszczególne stacje w sposób wybiórczy, nie wiedząc przy tym, czego szuka. Robi to ze względu na reklamy, które przerwały aktualnie oglądaną audycję, z braku innego zajęcia lub uzależnienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH

  Gry komputerowe są najbardziej rozpowszechnionym oprogramowaniem. W wielu domach komputer jest po to, aby dzieci miały zajęcie (grały) i nie przeszkadzały rodzicom. Istnieją gry, które umożliwiaj dzieciom obycie się z komputerem, zdobywanie sprawności, refleksu, spostrzegawczości, mające...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI

  Należy zwrócić uwagę na powszechne uzależnienie od telewizji. Jest to bardzo ważny środek przekazu informacji, może uczyć, bawić, pomagać i radzić. Nie wymaga od odbiorcy nakładu pracy, często też myślenia i dlatego łatwo się od niego uzależnić. Zasiadamy w wygodnym i poddajemy się atakującym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZALEŻNIENIE OD MASS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

  Mój syn Bartosz, uczeń drugiej klasy gimnazjum napisał wypracowanie “ My z końca XX wieku ”.

  “ My z końca XX wieku żyjemy w świecie zdominowanym przez naukę i nowoczesną technologię. Większość z nas zapomniała, co to książka, mając do wyboru telewizję, komputer czy wieżę stereofoniczną jako...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /henio Dodano /10.04.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt

Do góry