Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Życie w małżeństwie i rodzinie

  Rodzinę nazwał Jan Chryzostom Kościołem w miniaturze. Przykładano rzeczywiście wielką wagę domałżeństwa i rodziny. Wbrew prawu państwowemu, które dopuszczało rozwiązanie małżeństwa. Kościółuważał je nie za umowę między małżonkami rozwiązalną z różnych przyczyn,. ale za oparte na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność Justyniana

  Cesarz Justyn przysposobił swego siostrzeńca, Justyniana I (527-565) do pełnienia władzy. Gdy ten jąprzejął, od razu realizował nadrzędną ideę przywrócenia cesarstwu politycznej jedności w uprzednichgranicach i w dawnej świetności, z jedną prawowitą wiarą chrześcijańską. Chwiejność jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie w społeczeństwie

  Kościół nadal nie kwestionował ustroju politycznego cesarstwa ani układu gospodarczego, ani strukturyspołecznej. Dostrzegał natomiast w nich braki i niesprawiedliwości, lecz nie rozważał możliwości zmianna drodze przewrotu.

  Niewolnictwo uważał Augustyn za przeciwne woli Boga, który stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepowiadanie Słowa

  O życiu według Ewangelii nauczał kler powszechnie, ale nie znamy pełnej treści katechezy, choć zachowałosię z tego okresu blisko trzy tysiące kazań. Zachowane teksty pochodzą bowiem zaledwie od około30 autorów, a połowę tych kazań napisali Jan Chryzostom i Augustyn.

  Katechezy i kazania głosili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY

  Termin duchowny ma swe etymologiczne źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku, posiadającym Ducha Chrystusa i będącym na służbie działającego w Kościele Ducha Świętego. Odnosi się go dospełniających publicznie funkcje sakralne osób, które Orygenes, a po nim Hieronim nazwał klerem, odgreckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAICY I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Świeccy chrześcijanie w Antiochii powiedzieli Janowi Chryzostomowi nie jesteśmy mnichami, gdy głosiłim obowiązek życia według Ewangelii. Usłyszeli na to odpowiedź, że ideał doskonałości istnieje jedendla wszystkich ludzi w Kościele. Gorliwi biskupi ubolewali, że pobożność uległa spłyceniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY - Przywileje i wymagania

  Kler zyskał od cesarzy uprzywilejowanie swego stanowiska nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także wporównaniu z innymi obywatelami, ze względu na uznanie jego działalności za społecznie ważną. Konstantynuwolnił kler od określonych prawem świadczeń (munera) wobec państwa, aby mógł bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i święcenia

  Do stanu duchownego powoływano przez wybór całego Kościoła lokalnego, lecz udział w nim świeckichchrześcijan miał różne formy. Ze względu na dużą liczbę wiernych, często mniejszy ich krąg, wybitniejsichrześcijanie, razem z klerem uzgadniali kandydata, zwłaszcza na biskupa, a ogół ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły lokalne i biskupi

  Według naszego sposobu określania struktury kościelnej, można powiedzieć, że Kościoły lokalne w tymokresie przekształcają się z personalnych w terytorialne. Do określenia terytorium biskupstwa starano sięwykorzystać istniejący podział administracyjny cesarstwa, a częściowo także jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolie i patriarchaty

  Prowincje były w strukturze Kościoła jednostką wyższą od biskupstw. Na Zachodzie przyjęła się dlanich nazwa metropolie, którą w administracji państwowej określano miasto, będące stolicą prowincji.

  Metropolitą nazywano biskupa Kościoła lokalnego w stolicy prowincji. Sobór nicejski i synody IV i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 086

  praca w formacie txt

Do góry